Quyết định 45/2006/QĐ-UBND

Quyết định 45/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 60/2001/QĐ-UB và 104/2002/QĐ-UB quy định ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2006/QĐ-UBND bãi bỏ 60/2001/QĐ-UB 104/2002/QĐ-UB ưu đãi khuyến khích đầu tư Bắc Ninh


UBND TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2006/QĐ-UBND

ngày 04 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2001/QĐ-UB NGÀY 26/6/2001 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 104/2002/QĐ-UB NGÀY 30/8/2002 CỦA UBND TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Thực hiện Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành; Công văn số 1544/VPCP-XDPL ngày 28/3/2005 của Văn phòng Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết Quyết định số 60/2001/QĐ-UB ngày 26/6/2001 và Quyết định số 104/2002/QĐ-UB ngày 30/8/2002 của UBND tỉnh Bắc Ninh về ban hành quy định ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Cục thuế Bắc Ninh; Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

UBND TỈNH BẮC NINH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2006
Ngày hiệu lực04/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2006/QĐ-UBND bãi bỏ 60/2001/QĐ-UB 104/2002/QĐ-UB ưu đãi khuyến khích đầu tư Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 45/2006/QĐ-UBND bãi bỏ 60/2001/QĐ-UB 104/2002/QĐ-UB ưu đãi khuyến khích đầu tư Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu45/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Công Ngọ
       Ngày ban hành04/05/2006
       Ngày hiệu lực04/05/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 45/2006/QĐ-UBND bãi bỏ 60/2001/QĐ-UB 104/2002/QĐ-UB ưu đãi khuyến khích đầu tư Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2006/QĐ-UBND bãi bỏ 60/2001/QĐ-UB 104/2002/QĐ-UB ưu đãi khuyến khích đầu tư Bắc Ninh

           • 04/05/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực