Quyết định 104/2002/QĐ-UB

Quyết định 104/2002/QĐ-UB sửa đổi quy định ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh kèm theo Quyết định 60/2001/QĐ-UB

Quyết định 104/2002/QĐ-UB sửa đổi ưu đãi khuyến khích đầu tư Bắc Ninh 60/2001/QĐ-UB đã được thay thế bởi Quyết định 45/2006/QĐ-UBND bãi bỏ 60/2001/QĐ-UB 104/2002/QĐ-UB ưu đãi khuyến khích đầu tư Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 04/05/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 104/2002/QĐ-UB sửa đổi ưu đãi khuyến khích đầu tư Bắc Ninh 60/2001/QĐ-UB


UBND TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2002/QĐ-UB

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 8 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2001/QĐ-UB NGÀY 26/6/2001 CỦA UBND TỈNH (ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, THỰC PHẨM VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO VÙNG KHÓ KHĂN)

UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (Sửa đổi) ngày 20/5/1998;

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 47/2002/NQ-HĐND ngày 26/7/2002, Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung một số điều của Quy định ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 60/2001/QĐ-UB ngày 26/6/2001 của UBND tỉnh như sau:

1- Bổ sung Điều 2, thêm khoản 3, khoản 4 như sau:

"3- Vùng khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư tại quy định này là vùng có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, xa các trục đường giao thông chính, cơ sở hạ tầng kỹ thuật kém, khó khăn trong giao lưu kinh tế-xã hội, mở mang ngành nghề.

Vùng khó khăn được xác định bao gồm các huyện: Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành và các nơi khác có điều kiện tương tự.

4- Ngoài ưu đãi, khuyến khích đầu tư tại Quy định này, những dự án thu hút nhiều lao động, có hiệu quả kinh tế xã hội, có tác động lớn đến phát triển kinh tế nông thôn sẽ được UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định ưu đãi, khuyến khích đầu tư ở mức cao hơn".

2- Bổ sung điểm 1.2, khoản 1, Điều 10 thêm đoạn:

"Riêng đối với dự án chế biến nông sản, thực phẩm đầu tư trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 100% tiền thuê đất trong suốt thời gian hoạt động của dự án được duyệt và hỗ trợ 50% trong các năm tiếp theo nếu dự án tiếp tục được đăng ký hoạt động".

3- Bổ sung Điều 11 thêm đoạn:

"Riêng đối với ngành nghề chế biến nông sản, thực phẩm và dự án đầu tư vào vùng khó khăn, tuỳ theo quy mô, số lượng lao động, trình độ kỹ thuật, công nghệ áp dụng, mức độ tiêu thụ nguyên liệu là nông sản được sản xuất trên địa bàn tỉnh thì được xem xét, hỗ trợ từ 20% đến 40% giá trị tiền đền bù thiệt hại về đất từ Ngân sách tỉnh".

4- Bổ sung Điều 12:

a) Bổ sung khoản 1, Điều 12 thêm đoạn:

"Dự án đầu tư vào vùng khó khăn được hỗ trợ bằng 30% số thuế giá trị gia tăng thực nộp Ngân sách tỉnh trong 3 năm đầu, kể từ khi bắt đầu sản xuất, kinh doanh. Riêng đối với dự án đầu tư chế biến nông sản, thực phẩm được hỗ trợ vốn bằng 40% số thuế giá trị gia tăng thực nộp vào Ngân sách tỉnh trong 3 năm đầu".

Ngoài ra hỗ trợ 50% kinh phí chuyển giao công nghệ mới cho dự án đầu tư chế biến nông sản, thực phẩm; 30% kinh phí chuyển giao công nghệ mới cho dự án đầu tư vào vùng khó khăn.

b) Bổ sung khoản 2, Điều 12 thêm đoạn:

"Dự án đầu tư vào vùng khó khăn được hỗ trợ bằng 100% cho 2 năm và 50% cho 02 năm tiếp theo số thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp Ngân sách tỉnh. Riêng đối với dự án đầu tư chế biến nông sản, thực phẩm được hỗ trợ bằng 100% cho 2 năm và 50% cho 3 năm tiếp theo số thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp Ngân sách tỉnh ".

5- Bổ sung Điều 14 thêm đoạn:

"Dự án đầu tư vào vùng khó khăn được hỗ trợ 60% kinh phí đào tạo nghề trong nước cho người lao động ở địa phương được tuyển dụng, nhưng mức tối đa không quá 1 triệu đồng/lao động. Riêng đối với dự án đầu tư chế biến nông sản, thực phẩm Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nghề trong nước cho người lao động ở địa phương được tuyển dụng nhưng mức tối đa không quá 2 triệu đồng/lao động".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư trên địa bàn tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu104/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2002
Ngày hiệu lực14/09/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 104/2002/QĐ-UB sửa đổi ưu đãi khuyến khích đầu tư Bắc Ninh 60/2001/QĐ-UB


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 104/2002/QĐ-UB sửa đổi ưu đãi khuyến khích đầu tư Bắc Ninh 60/2001/QĐ-UB
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu104/2002/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Huy Tính
       Ngày ban hành30/08/2002
       Ngày hiệu lực14/09/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2006
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 104/2002/QĐ-UB sửa đổi ưu đãi khuyến khích đầu tư Bắc Ninh 60/2001/QĐ-UB

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 104/2002/QĐ-UB sửa đổi ưu đãi khuyến khích đầu tư Bắc Ninh 60/2001/QĐ-UB