Quyết định 45/2010/QĐ-UBND

Quyết định 45/2010/QĐ-UBND sửa đổi, thay thế, bãi bỏ Quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2010/QĐ-UBND sửa đổi, thay thế, bãi bỏ Quy định thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 45/2010/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, THAY THẾ, BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN, PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN THUỘC LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND-ĐA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 36/TTr-SGTVT ngày 02 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân quận - huyện và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn như sau:

1. Về sửa đổi văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông vận tải:

Thủ tục “Cấp phép xe lưu thông vào giờ hạn chế lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh”, mã số hồ sơ: 056147:

Điểm b khoản 1 Điều 9 Chương III Quy định về hạn chế và cấp phép cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố được sửa đổi là:

“b) Bản chụp Giấy Chứng minh nhân dân của chủ phương tiện (kèm bản chính để đối chiếu); Giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức)”.

2. Về thay thế các thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện:

Thủ tục “Cấp giấy phép tạm sử dụng lề đường phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa”, mã số hồ sơ 092185; thủ tục “Cấp giấy phép tạm sử dụng lề đường đối với trường hợp trông giữ xe công cộng có thu phí”, mã số hồ sơ 092213; thủ tục “Cấp giấy phép tạm sử dụng lề đường đối với hoạt động xã hội”, mã số hồ sơ 092227; thủ tục “Cấp giấy phép tạm sử dụng lề đường phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình”, mã số hồ sơ 092246 tại mục VI Phần II Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố được thay thế bằng thủ tục “Cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè”, mã số hồ sơ 092254, quy định tại Điều 7 Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Về bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính:

3.1. Bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện:

Bãi bỏ thủ tục “Cấp giấy phép sử dụng vỉa hè để vật liệu xây dựng”, mã số hồ sơ: 092287; thủ tục “Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè”, mã số hồ sơ: 092274; thủ tục “Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè để vật liệu xây dựng”, mã số hồ sơ: 092310; thủ tục “Cấp giấy phép sử dụng vỉa hè để một làn xe tự quản (không thu phí)”, mã số hồ sơ: 092542; thủ tục “Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè để một làn xe tự quản (không thu tiền)”, mã số hồ sơ: 092555; thủ tục “Cấp giấp phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh dịch vụ giữ xe hai bánh”, mã số hồ sơ: 092564; thủ tục “Gia hạn giấp phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh dịch vụ giữ xe hai bánh”, mã số hồ sơ: 092569; thủ tục “Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông”, mã số hồ sơ: 092584; thủ tục “Thỏa thuận đấu nối cống thoát nước”, mã số hồ sơ: 092618 tại mục VI Phần II Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Bãi bỏ Điều 8 Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.

3.2. Bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn:

Bãi bỏ thủ tục “Xác nhận đơn xin cấp phép vỉa hè”, mã số hồ sơ: 100450; thủ tục “Xác nhận đơn xin đào đường đặt cống thoát nước”, mã số hồ sơ: 100451 tại Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2010
Ngày hiệu lực23/07/2010
Ngày công báo01/08/2010
Số công báoSố 69
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2010/QĐ-UBND sửa đổi, thay thế, bãi bỏ Quy định thủ tục hành chính


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 45/2010/QĐ-UBND sửa đổi, thay thế, bãi bỏ Quy định thủ tục hành chính
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu45/2010/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýLê Hoàng Quân
     Ngày ban hành13/07/2010
     Ngày hiệu lực23/07/2010
     Ngày công báo01/08/2010
     Số công báoSố 69
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 45/2010/QĐ-UBND sửa đổi, thay thế, bãi bỏ Quy định thủ tục hành chính

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2010/QĐ-UBND sửa đổi, thay thế, bãi bỏ Quy định thủ tục hành chính

         • 13/07/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2010

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/07/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực