Quyết định 4521/2007/QĐ-UBND

Quyết định 4521/2007/QĐ-UBND miễn thu một số loại phí, lệ phí thuộc danh mục được miễn theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4521/2007/QĐ-UBND miễn thu một số loại phí lệ phí tỉnh Hải Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4521/2007/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V MIỄN THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC DANH MỤC ĐƯỢC MIỄN THEO CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL - UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Tăng cường chấn chính việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của dân;

Căn cứ văn bản số 128/CV - TTr ngày 07/12/2007 của Thường trực HĐND tỉnh V/v phúc đáp công văn của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài chính tại Tờ trình số 2789/TTr - STC ngày 26/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn thu đối với một số loại phí, lệ phí quy định tại Quyết định số 4426/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh nay thuộc danh mục được miễn (Theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định tại Điều 1 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008. Các quy định về phí, lệ phí khác tại Quyết định số 4426/2006/QĐ-UB ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các cấp; Các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ MIỄN THU
(Kèm theo Quyết định số: 4521 /2007 /QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh)

Số TT

Tên phí, lệ phí

Nội dung miễn

1

Phí an ninh, trật tự

Miễn phí an ninh, trật tự đối với các tổ chức, cá nhân.

2

Phí phòng, chống thiên tai

Miễn phí phòng, chống thiên tai đối với các tổ chức, cá nhân.

3

Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân

Miễn lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với:

- Khai sinh;

- Kết hôn;

- Khai tử;

- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch;

- Cấp sổ hộ khẩu gia đình;

- Cấp Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể;

- Cấp Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn;

- Cấp chứng minh nhân dân.

4

Lệ phí địa chính

Miễn lệ phí địa chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp) trừ hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nộ thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4521/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4521/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4521/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4521/2007/QĐ-UBND miễn thu một số loại phí lệ phí tỉnh Hải Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4521/2007/QĐ-UBND miễn thu một số loại phí lệ phí tỉnh Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4521/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýPhan Nhật Bình
       Ngày ban hành18/12/2007
       Ngày hiệu lực01/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4521/2007/QĐ-UBND miễn thu một số loại phí lệ phí tỉnh Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4521/2007/QĐ-UBND miễn thu một số loại phí lệ phí tỉnh Hải Dương

           • 18/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực