Quyết định 456/QĐ-UBND

Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2014 công nhận lại và cấp bằng công nhận trường Tiểu học Nông Thịnh, huyện Chợ Mới đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 456/QĐ-UBND 2014 công nhận trường Nông Thịnh đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 456/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN LẠI VÀ CẤP BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC NÔNG THỊNH, HUYỆN CHỢ MỚI ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số: 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Quyết định số: 1795/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Đoàn kiểm tra, thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tại Tờ trình số: 327/TTr-ĐKT ngày 11/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận lại và cấp bằng công nhận trường Tiểu học Nông Thịnh, huyện Chợ Mới là trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Thời gian công nhận là 05 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Chợ Mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới theo thẩm quyền được giao có trách nhiệm chỉ đạo trường tiểu học Nông Thịnh, huyện Chợ Mới tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí hiện có để đạt và hoàn chỉnh cao hơn các chuẩn quốc gia được quy định đối với trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nông Thịnh, huyện Chợ Mới và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 456/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu456/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực19/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 456/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 456/QĐ-UBND 2014 công nhận trường Nông Thịnh đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 456/QĐ-UBND 2014 công nhận trường Nông Thịnh đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu456/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành19/03/2014
        Ngày hiệu lực19/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 456/QĐ-UBND 2014 công nhận trường Nông Thịnh đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 456/QĐ-UBND 2014 công nhận trường Nông Thịnh đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 Bắc Kạn

            • 19/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực