Quyết định 4579/QĐ-BCT

Quyết định 4579/QĐ-BCT năm 2014 bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4579/QĐ-BCT năm 2014 bổ sung Quy hoạch khai thác quặng vàng đồng niken molipđen


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4579/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG VÀNG, ĐỒNG, NIKEN, MOLIPĐEN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3336/VPCP-KTN ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khu vực quặng vàng gốc Tả Phời thuộc xã Tả Phời, thành phố Lào Cai; xã Trung Chải, huyện Sa Pa và xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vào Phụ lục 3 (Danh mục dự án đầu tư thăm dò quặng vàng giai đoạn 2008-2015) Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Diện tích và tọa độ góc khu vực quặng vàng nêu trên thể hiện tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC

DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ GÓC QUẶNG VÀNG GỐC TẢ PHỜI THUỘC XÃ TẢ PHỜI, THÀNH PHỐ LÀO CAI, XÃ TRUNG CHẢI, HUYỆN SA PA VÀ XÃ TÒNG SÀNH, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 4579/QĐ-BCT ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Tên mỏ

Diện tích (ha)

Điểm góc

Tọa độ VN2000
Kinh tuyến 105° 0’ múi chiếu 6°

Ghi chú

X (m)

Y (m)

 

Khu vực quặng vàng gốc Tả Phời thuộc xã Tả Phời, thành phố Lào Cai; xã Trung Chải, huyện Sa Pa và xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

580

A

2479 105

389 160

 

B

2477 441

388 890

 

C

2476 908

391 276

 

D

2477 367

392 242

 

Đ

2478 823

392 286

 

E

2478 692

391 356

 

F

2479 002

390 902

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4579/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4579/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2014
Ngày hiệu lực23/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4579/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4579/QĐ-BCT năm 2014 bổ sung Quy hoạch khai thác quặng vàng đồng niken molipđen


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 4579/QĐ-BCT năm 2014 bổ sung Quy hoạch khai thác quặng vàng đồng niken molipđen
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu4579/QĐ-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýLê Dương Quang
     Ngày ban hành23/05/2014
     Ngày hiệu lực23/05/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 4579/QĐ-BCT năm 2014 bổ sung Quy hoạch khai thác quặng vàng đồng niken molipđen

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4579/QĐ-BCT năm 2014 bổ sung Quy hoạch khai thác quặng vàng đồng niken molipđen

         • 23/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực