Quyết định 46/2000/QĐ-UB-TH

Quyết định 46/2000/QĐ-UB-TH giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000 (nguồn vốn huy động, phát hành vé số) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 46/2000/QĐ-UB-TH giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000 (nguồn vốn huy động, phát hành vé số) đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2000/QĐ-UB-TH giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000 (nguồn vốn huy động, phát hành vé số)


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/2000/QĐ-UB-TH 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ BỔ SUNG NĂM 2000 (NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, PHÁT HÀNH VÉ SỐ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 240/1999/QĐ-TTg ngày 29 thán 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 135/TT-KHĐT-TH ngày 18 tháng 01 năm 2000 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2000 nguồn vốn 200 tỷ đồng do Bộ Tài chính cho mượn với tổng số vốn là 54,971 tỷ đồng (đính kèm danh mục dự án đầu tư).

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu này, các Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện tiến hành phân bổ giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao theo quyết định này. Những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao thì thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chánh thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận 5, 8, Tân Bình và huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận  
- Như điều 3  
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Văn phòng Thành ủy           
- VPUB : CPVP, các Tổ NCTH
- Tổ TH (4 bản)
- Lưu  

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

 


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2000/QĐ-UB-TH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2000/QĐ-UB-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2000
Ngày hiệu lực24/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2000/QĐ-UB-TH

Lược đồ Quyết định 46/2000/QĐ-UB-TH giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000 (nguồn vốn huy động, phát hành vé số)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 46/2000/QĐ-UB-TH giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000 (nguồn vốn huy động, phát hành vé số)
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu46/2000/QĐ-UB-TH
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành24/07/2000
        Ngày hiệu lực24/07/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 46/2000/QĐ-UB-TH giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000 (nguồn vốn huy động, phát hành vé số)

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2000/QĐ-UB-TH giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000 (nguồn vốn huy động, phát hành vé số)