Quyết định 46/2010/QĐ-UBND

Quyết định 46/2010/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 08/2002/CT-UB tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2010/QĐ-UBND bãi bỏ 08/2002/CT-UB tăng cường quản lý vũ khí


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2010/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 08/2002/CT-UB NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ (CŨ) VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ, SÚNG SĂN, SÚNG HƠI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 08/2002/CT-UB ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (cũ) về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là 05 (năm) ngày, kể từ ngày ký;

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Công an;
- TT. TU, TT. HĐND, TT. UBND TP;
- UBMTTQVN. TP và các đoàn thể;
- Các Sở, ngành có liên quan;
- Công an các quận, huyện;
- UBND các quận, huyện;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Báo Cần Thơ;
- Website Chính phủ;
- TT. Công báo TP;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ TP;
- VP UBND thành phố (3C);
- Lưu: VT, LHP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2010
Ngày hiệu lực16/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2010/QĐ-UBND bãi bỏ 08/2002/CT-UB tăng cường quản lý vũ khí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 46/2010/QĐ-UBND bãi bỏ 08/2002/CT-UB tăng cường quản lý vũ khí
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu46/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýTrần Thanh Mẫn
       Ngày ban hành06/12/2010
       Ngày hiệu lực16/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 46/2010/QĐ-UBND bãi bỏ 08/2002/CT-UB tăng cường quản lý vũ khí

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2010/QĐ-UBND bãi bỏ 08/2002/CT-UB tăng cường quản lý vũ khí

           • 06/12/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực