Chỉ thị 08/2002/CT-UB

Chỉ thị 08/2002/CT-UB về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi do tỉnh Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 08/2002/CT-UB tăng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đã được thay thế bởi Quyết định 46/2010/QĐ-UBND bãi bỏ 08/2002/CT-UB tăng cường quản lý vũ khí và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2002/CT-UB tăng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2002/CT-UB

Cần Thơ, ngày 28 tháng 3 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ, SÚNG SĂN, SÚNG HƠI

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Thông tư số 05/TT.BNV ngày 28/9/1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an); Thông tư Liên tịch số 03/TT.LT/CA-QP của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; Thông tư Liên tịch số 09/TT.LT/CA-TDTT của Bộ Công an và Ủy ban Thể dục Thể thao. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành chức năng có liên quan từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức thực hiện đạt được những kết quả, như: hoàn thành việc tổ chức kiểm tra, kê khai đăng ký, cấp giấy phép sử dụng vũ khí cho các đối tượng được phép sử dụng, thu hồi, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ của các đối tượng không được phép sử dụng.

Tuy nhiên, hiện nay việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi trong các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài xã hội vẫn chưa chặt chẽ; còn tình trạng để mất, thất lạc vũ khí, vật liệu nổ không rõ nguyên nhân; tình trạng tự ý trao đổi vũ khí, công cụ hỗ trợ vẫn còn xảy ra; một số cán bộ về hưu, nghỉ việc, chuyển công tác không giao nộp lại vũ khí, nhất là số vũ khí, vật liệu nỗ của các đối tượng không được phép sử dụng theo quy định tại Nghị định số 47/CP vẫn chưa được thu hồi triệt để. Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trong tỉnh thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên điạ bàn tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân biết và tự giác chấp hành các quy định tại Nghị định số 47/CP của Chính phủ; Thông tư số 05/TT.BNV của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an); Thông tư Liên tịch số 03/TT.LT/CA-QP của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; Thông tư Liên tịch số 09/TT.LT/CA-TDTT của Bộ Công an và Ủy ban Thể dục Thể thao.

2. Đối với các tổ chức, cán bộ, công chức và công dân hiện đang cất giữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi không thuộc đối tượng được phép sử dụng phải giao nộp ngay cho cơ quan công an, quân sự nơi gần nhất (không kể nguồn gốc từ đâu mà có).

3. Đối với các tổ chức, cán bộ, công chức và công dân thuộc diện được phép sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi đều phải kê khai đăng ký với cơ quan công an, quân sự từ cấp huyện trở lên để được cấp phép sử dụng. Trong quá trình sử dụng vũ khí mà giấy phép sử dụng vũ khí hết thời hạn sử dụng thì phải giao nộp lại cho cơ quan cấp phép và có trách nhiệm lập thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí. Trường hợp để mất, thất lạc giấy phép sử dụng vũ khí thì tổ chức, cán bộ, công chức và công dân sử dụng vũ khí phải có trách nhiệm giải trình rõ lý do bằng văn bản gởi cho cơ quan cấp phép để xem xét, giải quyết.

Đối với công dân thuộc đối tượng được phép sử dụng súng săn, súng hơi phải lập thủ tục kê khai đăng ký với cơ quan công an để được cấp giấy phép sử dụng. Trường hợp sử dụng súng săn, súng hơi mà không có giấy phép sử dụng sẽ bị tịch thu và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Cơ quan công an, quân sự có trách nhiệm lập thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi cho các tổ chức, cán bộ, công chức và công dân thuộc diện được phép sử dụng. Thu hồi hết vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi của các đối tượng không được phép sử dụng.

5. Giao Giám đốc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, các địa phương và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh
- Bộ Tư lệnh QK 9
- Các Sở, Ban ngành tỉnh
- Cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh
- UBMTTQ và đoàn thể
- UBND TPCT, TX Vị Thanh và các huyện
- Các Doanh nghiệp Nhà nước
- Lưu VP

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phong Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2002/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/2002/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2002
Ngày hiệu lực28/03/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2002/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 08/2002/CT-UB tăng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/2002/CT-UB tăng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/2002/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýNguyễn Phong Quang
        Ngày ban hành28/03/2002
        Ngày hiệu lực28/03/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2010
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 08/2002/CT-UB tăng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2002/CT-UB tăng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ