Quyết định 46/2015/QĐ-UBND

Quyết định 46/2015/QĐ-UBND quy định mức giá thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2015/QĐ-UBND giá điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 46/2015/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC GIÁ THU MỘT SỐ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BYT ngày 13/11/2014 của Bộ Y tế về việc Quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/11/2014 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Tài chính Ban hành mức giá tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 10/TTr-SYT ngày 15/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

TT

Tên dịch v

Đơn vị tính

Mức giá
(đồng)

I

Khám (Không bao gồm xét nghiệm và thuốc)

 

 

1

Khám ban đu

đồng/lần khám/người

15.000

2

Khám khởi liều điều trị

đồng/lần khám/người

11.000

3

Khám định kỳ

đồng/lần khám/người

7.000

II

Cấp phát thuốc (Không bao gồm thuốc)

 

 

4

Tại cơ sở điều trị thay thế

đồng/ln/người/ngày

8.000

5

Tại cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế

đồng/ln/người/ngày

8.000

III

Tư vấn (Không bao gồm xét nghiệm và thuốc)

 

 

6

Tư vn cá nhân

đồng/ln/người

10.000

7

Tư vn nhóm

đồng/ln/người

5.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các Bộ: Y tế; Tài chính; LĐ-TB và XH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể nhân dân;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, các phòng chuyên môn, TT TH-CB;
+ VT, VX1(5).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2015
Ngày hiệu lực09/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2015/QĐ-UBND giá điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 46/2015/QĐ-UBND giá điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu46/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành30/01/2015
        Ngày hiệu lực09/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 46/2015/QĐ-UBND giá điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2015/QĐ-UBND giá điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bắc Giang

            • 30/01/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực