Quyết định 46/QĐ-HĐND

Quyết định 46/QĐ-HĐND năm 2016 công bố hết hiệu lực thi hành đối với Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 46/QĐ-HĐND bãi bỏ nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức đóng quỹ quốc phòng an ninh Huế 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/QĐ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6958/UBND-TC ngày 09 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hết hiệu lực thi hành đối với Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI kỳ họp chuyên đề thứ 2 về việc quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát công bố hết hiệu lực thi hành đối với Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quỹ quốc phòng - an ninh địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/QĐ-HĐND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/QĐ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2016
Ngày hiệu lực13/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/QĐ-HĐND

Lược đồ Quyết định 46/QĐ-HĐND bãi bỏ nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức đóng quỹ quốc phòng an ninh Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 46/QĐ-HĐND bãi bỏ nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức đóng quỹ quốc phòng an ninh Huế 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu46/QĐ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýLê Trường Lưu
       Ngày ban hành13/12/2016
       Ngày hiệu lực13/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 46/QĐ-HĐND bãi bỏ nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức đóng quỹ quốc phòng an ninh Huế 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/QĐ-HĐND bãi bỏ nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức đóng quỹ quốc phòng an ninh Huế 2016

          • 13/12/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 13/12/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực