Quyết định 4602/QĐ-BCT

Quyết định 4602/QĐ-BCT năm 2012 đính chính Quyết định 4346/QĐ-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4602/QĐ-BCT năm 2012 đính chính Quyết định 4346/QĐ-BCT


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4602/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 4346/QĐ-BCT NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 4346/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ công văn số 546/TNMT-KS ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị điều chỉnh tọa độ khu vực thăm dò quặng mangan thôn Poi, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 4346/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2010 về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính tọa độ điểm mỏ mangan thôn Poi, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 4346/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025.

Diện tích và tọa độ góc điểm mỏ mangan thôn Poi được đính chính tại Phụ lục kèm theo Quyết định này

Điều 2. Phụ lục kèm theo Quyết định này đính chính cho Phụ lục kèm theo Quyết định số 4346/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2010. Các nội dung khác của Quyết định số 4346/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2010 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Tuyên Quang;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC

DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ GÓC ĐIỂM MỎ MANGAN THÔN POI, XÃ MINH QUANG, HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số 4602/QĐ-BCT ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Điểm mỏ, diện tích

Điểm góc

Tọa độ VN2000
(Kinh tuyến trục 106o, múi chiếu 3o)

X (m)

Y (m)

Điểm mỏ mangan Thôn Poi, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, diện tích 59,37 ha

1

2476.232

410.629

2

2476.287

410.851

3

2475.850

411.130

4

2474.938

410.541

5

2475.097

410.248

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4602/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4602/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2012
Ngày hiệu lực09/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4602/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4602/QĐ-BCT năm 2012 đính chính Quyết định 4346/QĐ-BCT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4602/QĐ-BCT năm 2012 đính chính Quyết định 4346/QĐ-BCT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4602/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýLê Dương Quang
       Ngày ban hành09/08/2012
       Ngày hiệu lực09/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4602/QĐ-BCT năm 2012 đính chính Quyết định 4346/QĐ-BCT

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4602/QĐ-BCT năm 2012 đính chính Quyết định 4346/QĐ-BCT

           • 09/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực