Quyết định 47/2006/QĐ-BCN

Quyết định 47/2006/QĐ-BCN Ban hành “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch TCN-14-06-2006” do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 47/2006/QĐ-BCN Quy phạm kỹ thuật an toàn hầm lò than diệp thạch TCN-14-06-2006 đã được thay thế bởi Thông tư 03/2011/TT-BCT Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia an toàn trong khai thác và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2006/QĐ-BCN Quy phạm kỹ thuật an toàn hầm lò than diệp thạch TCN-14-06-2006


BỘ CÔNG NGHIỆP
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

Số 47/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY PHẠM KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG CÁC HẦM LÒ THAN VÀ DIỆP THẠCH TCN-14-06-2006”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch TCN-14-06-2006”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các Quyết định: Số 69/2000/QĐ-BCN ngày 01 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành “Quy phạm an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch TCN-14.06.2000”; số 57/2001/QĐ-BCN ngày 26 tháng 11 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện Quy phạm an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch TCN-14.06.2000”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2006/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2006/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2006
Ngày hiệu lực01/02/2007
Ngày công báo17/01/2007
Số công báoTừ số 37 đến số 38
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2011
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2006/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 47/2006/QĐ-BCN Quy phạm kỹ thuật an toàn hầm lò than diệp thạch TCN-14-06-2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 47/2006/QĐ-BCN Quy phạm kỹ thuật an toàn hầm lò than diệp thạch TCN-14-06-2006
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu47/2006/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýĐỗ Hữu Hào
       Ngày ban hành26/12/2006
       Ngày hiệu lực01/02/2007
       Ngày công báo17/01/2007
       Số công báoTừ số 37 đến số 38
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2011
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 47/2006/QĐ-BCN Quy phạm kỹ thuật an toàn hầm lò than diệp thạch TCN-14-06-2006

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2006/QĐ-BCN Quy phạm kỹ thuật an toàn hầm lò than diệp thạch TCN-14-06-2006