Quyết định 47/2007/QĐ-UBND

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND diện tích đất tối thiểu được tách thửa đã được thay thế bởi Quyết định 62/2014/QĐ-UBND diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 28/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2007/QĐ-UBND diện tích đất tối thiểu được tách thửa


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 47/2007/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 01 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Điều 17, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh KonTum;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên - Môi trường tại Công văn số 319/TNMT ngày 27/7/2007, và sau khi lấy ý kiến của Sở Tư Pháp, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa như sau:

1. Đối với nơi đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch chi tiết sử dụng đất thì diện tích của lô đất phải theo đúng diện tích mà quy hoạch đã xác định.

Quy định này không giới hạn trong trường hợp xin nhập thửa.

2. Đối với nơi chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch chi tiết sử dụng đất:

a. Đối với đất ở tại đô thị: Diện tích tối thiểu được tách thửa là 40m2 (chiều rộng tối thiểu 3,3m, chiều dài tối thiểu 12m);

b. Đối với đất ở tại nông thôn: Diện tích tối thiểu được tách thửa là 72m2 (chiều rộng tối thiểu 4,5m, chiều dài tối thiểu 16m).

Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nêu trên đồng thời với việc xin được hợp thửa (nhập thửa) đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới.

Điều 2. Đối với thửa đất được hình thành do người sử dụng đất tự tách ra từ thửa đất đang sử dụng kể từ ngày văn bản của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành trở về sau mà thửa đất đó có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và tổ chức cá nhân đang sử dụng đất có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày đăng Công báo do UBND tỉnh ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2007
Ngày hiệu lực11/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/11/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2007/QĐ-UBND diện tích đất tối thiểu được tách thửa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47/2007/QĐ-UBND diện tích đất tối thiểu được tách thửa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành01/10/2007
        Ngày hiệu lực11/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/11/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 47/2007/QĐ-UBND diện tích đất tối thiểu được tách thửa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2007/QĐ-UBND diện tích đất tối thiểu được tách thửa