Quyết định 47/2011/QĐ-UBND

Quyết định 47/2011/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Quyết định 47/2011/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã được thay thế bởi Quyết định 02/2015/QĐ-UBND lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Bà Rịa Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2011/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 47/2011/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 23 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1122/TTr-SGTVT ngày 22 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

- Cấp mới: 200.000 đồng/giấy phép.

- Cấp đổi, cấp lại do mất, hỏng hoặc có điều kiện thay đổi về điều kiện kinh doanh: 50.000 đồng/giấy phép.

Tỷ lệ số thu lệ phí được trích để lại cho cơ quan thu là 100%.

Tỷ lệ phần trăm (%) số thu lệ phí được trích để lại cho cơ quan thu được áp dụng trong vòng 03 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Sau 03 năm, Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính tiến hành xác định lại tỷ lệ phần trăm (%) số thu lệ phí được trích để lại phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2011
Ngày hiệu lực02/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2011/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47/2011/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýHồ Văn Niên
        Ngày ban hành23/08/2011
        Ngày hiệu lực02/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 47/2011/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2011/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô