Quyết định 479/QĐ-BCĐLNKGVX

Quyết định 479/QĐ-BCĐLNKGVX năm 2017 phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo

Nội dung toàn văn Quyết định 479/QĐ-BCĐLNKGVX 2017 Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế


BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 479/QĐ-BCĐLNKGVX

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 2514/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Danh sách Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế;

Căn cQuyết định số 07/QĐ-BCĐLNKGVX ngày 14 tháng 01 năm 2015 ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-BCĐLNKGVX ngày 26 tháng 5 năm 2015 phê duyệt Danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-BCĐLNKGVX ngày 15 tháng 10 năm 2015 về việc thay thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 33/TTr-LĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo, bao gồm:

1. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành.

2. Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên kiêm Tổng Thư ký.

3. Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

4. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

5. Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 67/QĐ-BCĐLNKGVX ngày 26 tháng 5 năm 2015 phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các thành viên BCĐLN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KGVX;
- L
ưu: Văn thư, QHQT (3).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 479/QĐ-BCĐLNKGVX

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu479/QĐ-BCĐLNKGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2017
Ngày hiệu lực03/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 479/QĐ-BCĐLNKGVX

Lược đồ Quyết định 479/QĐ-BCĐLNKGVX 2017 Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 479/QĐ-BCĐLNKGVX 2017 Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu479/QĐ-BCĐLNKGVX
       Cơ quan ban hànhxã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa
       Người ký***, Vũ Đức Đam
       Ngày ban hành03/07/2017
       Ngày hiệu lực03/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 479/QĐ-BCĐLNKGVX 2017 Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 479/QĐ-BCĐLNKGVX 2017 Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế

           • 03/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực