Quyết định 67/QĐ-BCĐLNKGVX

Quyết định 67/QĐ-BCĐLNKGVX năm 2015 Phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo

Quyết định 67/QĐ-BCĐLNKGVX 2015 thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế đã được thay thế bởi Quyết định 479/QĐ-BCĐLNKGVX 2017 Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế và được áp dụng kể từ ngày 03/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/QĐ-BCĐLNKGVX 2015 thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế


BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/QĐ-BCĐLNKGVX

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BCĐLNKGVX ngày 14 tháng 01 năm 2015 ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo;

Xét đề nghị của các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo, bao gồm:

1. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành.

2. Ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên kiêm Tổng Thư ký.

3. Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

4. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;

5. Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các thành viên BCĐLN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: Văn thư, BCĐLNKGVX

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/QĐ-BCĐLNKGVX

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/QĐ-BCĐLNKGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2015
Ngày hiệu lực26/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/QĐ-BCĐLNKGVX

Lược đồ Quyết định 67/QĐ-BCĐLNKGVX 2015 thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 67/QĐ-BCĐLNKGVX 2015 thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu67/QĐ-BCĐLNKGVX
        Cơ quan ban hànhxã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa
        Người ký***, Vũ Đức Đam
        Ngày ban hành26/05/2015
        Ngày hiệu lực26/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 67/QĐ-BCĐLNKGVX 2015 thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/QĐ-BCĐLNKGVX 2015 thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế