Quyết định 479/QĐ-UBND

Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 479/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 19 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; 15 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 371/TTr-STP ngày 17 tháng 3 năm 2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 739/SCT-VP ngày 03 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính ban hành mới; 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Công Thương chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục hành chính ban hành mới:

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực công nghiệp

1

 

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

Lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình năng lượng

2

 

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình năng lượng vào sử dụng

3

 

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình năng lượng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc dự án nhóm C

4

 

Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình năng lượng

5

 

Ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng nhóm B, C

 

 

 

 

2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:

 

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định nội dung được sửa đổi, bổ sung

 

Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm

 

1

251156

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

 

2

234366

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

 

3

229208

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

 

4

229227

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Lĩnh vực điện

5

045508

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

6

045524

Cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống

7

045580

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn

8

045591

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn

9

067693

Gia hạn giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương

10

045576

Gia hạn giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống

11

045587

Gia hạn giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn

12

045606

Gia hạn giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn

13

045638

Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực

Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

14

045653

Cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng

15

045657

Cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực trong trường hợp mất hoặc hỏng thẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định nội dung bị bãi bỏ

Lĩnh vực điện

1

045611

Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp thuộc dự án nhóm B, C

Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 479/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu479/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực19/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 479/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu479/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành19/03/2014
        Ngày hiệu lực19/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Bến Tre

            • 19/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực