Quyết định 48/1999/QĐ.UBT

Quyết định 48/1999/QĐ.UBT về phân cấp thẩm quyền và ủy quyền ký quyết định lương và công nhận hết thời gian tập sự, thử việc đối với công chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ ban hành

Quyết định 48/1999/QĐ.UBT phân cấp thẩm quyền ủy quyền ký quyết định lương đã được thay thế bởi Quyết định 22/2000/QĐ-UB Quy chế phân cấp quản lý về tổ chức và cán bộ và được áp dụng kể từ ngày 25/03/2000.

Nội dung toàn văn Quyết định 48/1999/QĐ.UBT phân cấp thẩm quyền ủy quyền ký quyết định lương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/1999/QĐ.UBT

Cần Thơ, ngày 28 tháng 04 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM QUYỀN VÀ ỦY QUYỀN KÝ QUYẾT ĐỊNH LƯƠNG VÀ CÔNG NHẬN HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ, THỬ VIỆC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

UBND TỈNH CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Thông tư 04/1999/TT-TCCP ngày 20 tháng 03 năm 1999 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Căn cứ Thông tư 99/1999/TT-LT TCCP-BTC-BLĐTB và XH ngày 19-5-1998 hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị định 50/CP ngày 26-07-1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

- Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về việc nâng bậc lương hàng năm:

1- Giao cho Giám đốc Sở,Thủ trưởng ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cần Thơ căn cứ vào hướng dẫn của Nhà nước, lập danh sách nâng bậc lương hàng năm đối với ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống (kể cả các chức danh cơ quan, đơn vị đang hợp đồng trong bảng lương, hưởng từ ngân sách) gởi về Ban Tổ chức chính quyền tỉnh. Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cần Thơ ra quyết định nâng bậc lương hàng năm và gởi 01 bản về Ban Tổ chức chính quyền tỉnh để theo dõi.

2- Giao cho Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh có trách nhiệm lập danh sách nâng bậc lương hàng năm đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trình UBND tỉnh quyết định.

3- Đối với công chức ngạch cao cấp và tương đương, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh lập danh sách trình Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ ra quyết định.

4- Đối với cán bộ đảm nhận bốn chức danh chuyên môn ở xã, phường, thị trấn theo quy định tại điều 2, Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23-10-1998 ( Địa chính, Tư pháp, Tài chính - Kế toán, Văn phòng UBND) được hưởng sinh hoạt phí theo ngạch, bậc chuyên môn đào tạo.

Việc xét việc nâng bậc do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đề nghị, Phòng (ban) Tổ chức chính quyền huyện, thành phố Cần Thơ phối hợp với các phòng chuyên môn cấp huyện, thành phố xét đề nghị Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh. Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cần Thơ ra quyết định nâng bậc sinh hoạt phí. Quyết định nâng bậc sinh hoạt phí được gởi 01 bản về Ban Tổ chức chính quyền tỉnh để theo dõi.

Điều 2. Về việc công nhận hết thời gian tập sự, thử việc:

Giao cho Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm ra quyết định công nhận hết thời gian tập sự, thử việc và bổ nhiệm chính thức cho công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống, kể cả quyết định chấm dứt hợp đồng nếu xét thất không đạt tiêu chuẩn và gởi 01 bản về Ban Tổ chức chính quyền tỉnh để theo dõi quản lý công chức. (Thời gian công nhận hết tập sự, thử việc căn cứ theo Thông tư 04/1999/TT-TCCP ngày 20-03-1999 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Hoàng Xinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/1999/QĐ.UBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/1999/QĐ.UBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/1999
Ngày hiệu lực28/04/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2000
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/1999/QĐ.UBT

Lược đồ Quyết định 48/1999/QĐ.UBT phân cấp thẩm quyền ủy quyền ký quyết định lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/1999/QĐ.UBT phân cấp thẩm quyền ủy quyền ký quyết định lương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/1999/QĐ.UBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýVõ Hoàng Xinh
        Ngày ban hành28/04/1999
        Ngày hiệu lực28/04/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2000
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 48/1999/QĐ.UBT phân cấp thẩm quyền ủy quyền ký quyết định lương

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/1999/QĐ.UBT phân cấp thẩm quyền ủy quyền ký quyết định lương