Quyết định 48/2000/QĐ-UB-NC

Quyết định 48/2000/QĐ-UB-NC điều chỉnh mức phụ cấp đối với Công an viên công tác ở xã và ấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 48/2000/QĐ-UB-NC điều chỉnh mức phụ cấp Công an viên công tác xã và ấp đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2000/QĐ-UB-NC điều chỉnh mức phụ cấp Công an viên công tác xã và ấp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48/2000/QĐ-UB-NC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÔNG AN VIÊN CÔNG TÁC Ở XÃ VÀ ẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã ;
Căn cứ Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước ;
Căn cứ Quyết định số 06/2000/QĐ-UB-NC ngày 21/01/2000 về quy định cơ cấu tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng Công an xã ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố tại tờ trình số 302/TCCQ-QH ngày 8/6/2000 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng của Công an viên công tác ở xã và ấp (được quy định tại điểm 3.2, khoản 3, điều 1 Quyết định số 06/2000/QĐ-UB-NC ngày 21/01/2000 của ủy ban nhân dân thành phố) từ 210.000 đồng/người/tháng lên 262.500 đồng/người/tháng, thực hiện kể từ ngày 01/01/2000.

Điều 2.- Giao cho Sở Tài chánh-Vật giá thành phố và ủy ban nhân dân các quận-huyện lập dự toán khoản trợ cấp trên ;

Kinh phí chi trả phụ mức phụ cấp hàng tháng của Công an viên ở xã và ấp do ngân sách đài thọ (cân đối từ ngân sách huyện), nếu thiếu Sở Tài chánh-Vật giá cân đối điều tiết từ ngân sách thành phố.

Điều 3.- Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan và Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :  
- Như điều 3
- TT/TU, TT HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- Ban TCCQ/TP
- Công an thành phố
- VPUB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2000/QĐ-UB-NC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2000/QĐ-UB-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2000
Ngày hiệu lực12/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2000/QĐ-UB-NC

Lược đồ Quyết định 48/2000/QĐ-UB-NC điều chỉnh mức phụ cấp Công an viên công tác xã và ấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/2000/QĐ-UB-NC điều chỉnh mức phụ cấp Công an viên công tác xã và ấp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/2000/QĐ-UB-NC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành02/08/2000
        Ngày hiệu lực12/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 48/2000/QĐ-UB-NC điều chỉnh mức phụ cấp Công an viên công tác xã và ấp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2000/QĐ-UB-NC điều chỉnh mức phụ cấp Công an viên công tác xã và ấp