Quyết định 48/2006/QĐ-UBND

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND về bộ đơn giá dự toán, phần khảo sát xây dựng khu vực thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND bộ đơn giá dự toán phần khảo sát xây dựng Đăk Nông đã được thay thế bởi Quyết định 188/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Đắk Nông 2015 và được áp dụng kể từ ngày 02/02/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2006/QĐ-UBND bộ đơn giá dự toán phần khảo sát xây dựng Đăk Nông


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2006/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 20 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN, PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG KHU VỰC THỊ XÃ GIA NGHĨA, TỈNH ĐĂK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 04 năm 2005 của Bộ Xây dựng, về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công;

Căn cứ Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD Thông tư số 04/2005/TT-BXD Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 749/TT-SXD ngày 26 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Bộ đơn giá dự toán, phần khảo sát xây dựng khu vực thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông".

Điều 2. Bộ đơn giá Bộ đơn giá dự toán, phần khảo sát xây dựng khu vực thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông này, là cơ sở để lập dự toán khảo sát, tổng dự toán xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Bộ đơn giá dự toán, phần khảo sát xây dựng khu vực thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông được xây dựng theo mặt bằng giá quý III năm 2006 khu vực thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Đối với các công trình xây dựng có điều kiện đặt biệt khác với quy định trong Bộ đơn giá này, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì cùng với các ngành chức năng nghiên cứu và báo cáo đề xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết cụ thể. Giao cho Sở Xây dựng hướng dẫn các đơn vị thực hiện; chủ trì cùng với các ngành chức năng có liên quan kiểm tra và quản lý thống nhất bộ đơn giá này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công nghịêp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Đức Yến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2006
Ngày hiệu lực30/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2006/QĐ-UBND bộ đơn giá dự toán phần khảo sát xây dựng Đăk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/2006/QĐ-UBND bộ đơn giá dự toán phần khảo sát xây dựng Đăk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýĐặng Đức Yến
        Ngày ban hành20/12/2006
        Ngày hiệu lực30/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 48/2006/QĐ-UBND bộ đơn giá dự toán phần khảo sát xây dựng Đăk Nông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2006/QĐ-UBND bộ đơn giá dự toán phần khảo sát xây dựng Đăk Nông