Quyết định 48/2006/QĐ-UBND

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND về sử dụng số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và thu từ bán tang vật, phương tiện tịch thu của Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2006/QĐ-UBND thu xử phạt hành chính lĩnh vực bảo vệ rừng thu bán tang vật Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2006/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 13 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬ DỤNG SỐ THU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ THU TỪ BÁN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp chuyên đề;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định việc sử dụng số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và thu từ bán tang vật, phương tiện tịch thu của Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Hàng năm Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa có trách nhiệm lập dự toán số thu nộp ngân sách tỉnh từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và thu từ bán tang vật, phương tiện tịch thu. Đồng thời lập dự toán chi 70% từ số thu trên cho các nội dung như: Sửa chữa lớn và xây dựng nhỏ các Trạm, Hạt và Văn phòng Chi cục Kiểm lâm; mua sắm tài sản phục vụ công tác quản lý và bảo vệ rừng; các khoản chi khác liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí 70% ( bảy mươi ) số thu nộp vào ngân sách tỉnh của Lực lượng Kiểm lâm từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và thu từ bán tang vật, phương tiện tịch thu cho lực lượng Kiểm lâm quy định tại khoản 1 Điểm 1 của Quyết định này.

3. Thời gian thực hiện từ năm 2006 đến 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hằng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2006
Ngày hiệu lực23/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2006/QĐ-UBND thu xử phạt hành chính lĩnh vực bảo vệ rừng thu bán tang vật Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/2006/QĐ-UBND thu xử phạt hành chính lĩnh vực bảo vệ rừng thu bán tang vật Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Thị Thu Hằng
        Ngày ban hành13/06/2006
        Ngày hiệu lực23/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 48/2006/QĐ-UBND thu xử phạt hành chính lĩnh vực bảo vệ rừng thu bán tang vật Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2006/QĐ-UBND thu xử phạt hành chính lĩnh vực bảo vệ rừng thu bán tang vật Khánh Hòa

            • 13/06/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/06/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực