Quyết định 48/2007/QĐ-UBND

Quyết định 48/2007/QĐ-UBND về ủy quyền, cấp sửa đổi, gia hạn Giấy phép hoạt động Điện lực do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 48/2007/QĐ-UBND ủy quyền cấp sửa đổi gia hạn Giấy phép hoạt động đã được thay thế bởi Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ủy quyền cấp gia hạn sửa thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 07/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2007/QĐ-UBND ủy quyền cấp sửa đổi gia hạn Giấy phép hoạt động


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2007/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 17 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP, SỬA ĐỔI, GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-BCN ngày 06/02/2007 về việc sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động Điện lực;

Xét đề nghị của Sở Công nghiệp tại Tờ trình số: 103/TTr-SCN ngày 11/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền cho Sở Công nghiệp Kon Tum thực hiện việc cấp, sửa đổi, gia hạn Giấy phép hoạt động Điện lực trong các lĩnh vực sau:

1. Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương;

2. Hoạt động phát điện đối với các đơn vị điện lực có dự án nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương;

3. Hoạt động phân phối điện tại nông thôn;

4. Bán lẻ điện nông thôn tại địa phương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày đăng Công báo tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công nghiệp, Điện lực Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2007
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/09/2014
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2007/QĐ-UBND ủy quyền cấp sửa đổi gia hạn Giấy phép hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/2007/QĐ-UBND ủy quyền cấp sửa đổi gia hạn Giấy phép hoạt động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành17/10/2007
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/09/2014
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 48/2007/QĐ-UBND ủy quyền cấp sửa đổi gia hạn Giấy phép hoạt động

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2007/QĐ-UBND ủy quyền cấp sửa đổi gia hạn Giấy phép hoạt động