Quyết định 485/2005/QĐ-UBND

Quyết định 485/2005/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định 485/2005/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 63/2008/QĐ-UBND phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 485/2005/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 485/2005/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 25 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Sau khi có ý kiến thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 143/HĐND-CV ngày 24/8/2005 về việc thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung mức thu phí vệ sinh;

Xét đề nghị của sở Tài chính tại tờ trình số 40/TC-VG ngày 28 tháng 4 năm 2005 về việc đề nghị điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Đối tượng thu phí: Mọi tổ chức và công dân đang sinh sống và hoạt động trên địa bàn nội thành phố, thị trấn, khu du lịch, khu công nghiệp, khu thương mại của tỉnh Lào Cai có tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường.

2. Mức thu (có phụ lục kèm theo)

3. Tổ chức quản lý thu phí:

- Giao cho UBND các huyện, thành phố tổ chức thu phí vệ sinh đối với các đối tượng trên địa bàn huyện, thành phố quản lý.

- Cơ quan được UBND huyện, thành phố giao nhiệm vụ tổ chức thu phí vệ sinh được trích để lại 10% tổng số tiền phí thực thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho việc thu phí. Số còn lại (90%) nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Công ty môi trường đô thị căn cứ quyết định thực hiện.

Bãi bỏ Quyết định số 279/2002/QĐ-UB ngày 08/7/2002; bãi bỏ mục 2 Điều 1 Quyết định số 79/2003/QĐ-UB ngày 10/3/2003 của UBND tỉnh về phí vệ sinh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2005.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Kim

 

MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo QĐ số: 485/2005/QĐ-UB ngày 25/8/2005 của UBND tỉnh Lào Cai)

Đối tượng thu phí

ĐVT

Mức thu

1 Hộ gia đình không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (Mức tối đa không quá 20.000 đồng/hộ/tháng)

đ/người/tháng

2.000

2. Hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: ngoài mức thu ở mục 1, còn phải nộp mức phí cho hoạt động SX,KD, DV:

 

 

* Hộ kinh doanh thương mại

đ/hộ/ tháng

10.000

* Hộ sửa chữa đồ dân dụng, ôtô, xe máy, phương tiện thiết bị xây dựng, giao thông và kinh doanh dịch vụ khác

đ/hộ/ tháng

30.000

* Hộ sản xuất chế biến nông sản thực phẩm, cơ khí, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất

đ/hộ/ tháng

30.000

* Hộ hoạt động kinh doanh ăn uống

 

 

Môn bài bậc 1

đ/hộ/ tháng

100.000

Môn bài bậc 2

đ/hộ/ tháng

70.000

Môn bài bậc 3

đ/hộ/ tháng

50.000

Môn bài bậc 4 trở xuống

đ/hộ/ tháng

30.000

3. Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn

đ/phòng/tháng

5.000

(Mức thu tối đa không quá 200.000 đ/tháng/cơ sở kinh doanh)

 

 

4. Cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang

 

 

* Trực thuộc tỉnh và tương đương

đ/ tháng

100.000

* Trực thuộc huyện và tương đương

đ/ tháng

50.000

* Trực thuộc phường, thị trấn và tương đương

đ/ tháng

30.000

5. Các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn

 

 

* Trụ sở làm việc giao dịch

đ/tháng

100.000

* Cơ sở sản xuất ( kể cả kho, bãi)

đi tháng

200.000

6. Rác thải nguy hại, chất thải rắn trong hoạt động xây dựng

đ/m3

120.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 485/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu485/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2005
Ngày hiệu lực01/09/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 485/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 485/2005/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 485/2005/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Lào Cai
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu485/2005/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
      Người kýNguyễn Ngọc Kim
      Ngày ban hành25/08/2005
      Ngày hiệu lực01/09/2005
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 485/2005/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Lào Cai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 485/2005/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Lào Cai