Quyết định 49/2002/QĐ-UB

Quyết định 49/2002/QĐ-UB về ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 49/2002/QĐ-UB miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm pháp luật Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2002/QĐ-UB miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2002/QĐ-UB

ngày 10 tháng 4 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (Luật sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày l0/7/1993;

- Căn cứ Thông tư số 09/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2002 theo Quyết định số 199/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ;

- Theo đề nghị tại Tờ trình số 225/CT-NVT ngày 20/02/2000 của Cục thuế Đắk Lắk,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Buôn Ma Thuột chịu trách nhiệm quyết định việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố (trừ khối doanh nghiệp quốc doanh do Cục thuế tỉnh quản lý).

Điều 2. Cục thuế có trách nhiệm hướng dẫn các Chi cục thuế huyện, thành phố về thủ tục, hồ sơ xem xét tham mưu cho UBND các huyện, thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 09/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh DakLak, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Buôn Ma Thuột, Cục trưởng Cục thuế DakLak và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Đức Yến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2002
Ngày hiệu lực10/04/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 49/2002/QĐ-UB miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 49/2002/QĐ-UB miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu49/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýĐặng Đức Yến
        Ngày ban hành10/04/2002
        Ngày hiệu lực10/04/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 49/2002/QĐ-UB miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2002/QĐ-UB miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Đắk Lắk