Quyết định 49/2007/QĐ-TTg

Quyết định 49/2007/QĐ-TTg về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 49/2007/QĐ-TTg trường hợp đặc biệt chỉ định thầu hướng dẫn điểm đ khoản 1 Điều 101 Luật Xây dựng đã được thay thế bởi Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2007/QĐ-TTg trường hợp đặc biệt chỉ định thầu hướng dẫn điểm đ khoản 1 Điều 101 Luật Xây dựng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM Đ KHOẢN 1 ĐIỀU 101 CỦA LUẬT XÂY DỰNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng, bao gồm:

1. Lập đồ án quy hoạch xây dựng;

2. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng công trình sau khi thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Sau khi có kết quả thi tuyển, chủ đầu tư và tác giả của phương án thiết kế kiến trúc được lựa chọn trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng để thực hiện việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng khi tác giả của phương án thiết kế kiến trúc có đủ điều kiện năng lực theo quy định; trường hợp tác giả phương án kiến trúc không đủ điều kiện năng lực thì có thể liên danh với tổ chức tư vấn thiết kế có đủ điều kiện năng lực để ký kết hợp đồng với chủ đầu tư. Nếu tác giả của phương án thiết kế kiến trúc được lựa chọn từ chối thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng thì chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu khác theo quy định của pháp luật;

3. Rà phá bom mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CN .

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2007/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2007/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2007
Ngày hiệu lực16/05/2007
Ngày công báo01/05/2007
Số công báoTừ số 288 đến số 289
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2007/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 49/2007/QĐ-TTg trường hợp đặc biệt chỉ định thầu hướng dẫn điểm đ khoản 1 Điều 101 Luật Xây dựng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 49/2007/QĐ-TTg trường hợp đặc biệt chỉ định thầu hướng dẫn điểm đ khoản 1 Điều 101 Luật Xây dựng
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu49/2007/QĐ-TTg
    Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
    Người kýNguyễn Tấn Dũng
    Ngày ban hành11/04/2007
    Ngày hiệu lực16/05/2007
    Ngày công báo01/05/2007
    Số công báoTừ số 288 đến số 289
    Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2009
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản gốc Quyết định 49/2007/QĐ-TTg trường hợp đặc biệt chỉ định thầu hướng dẫn điểm đ khoản 1 Điều 101 Luật Xây dựng

    Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2007/QĐ-TTg trường hợp đặc biệt chỉ định thầu hướng dẫn điểm đ khoản 1 Điều 101 Luật Xây dựng