Quyết định 497/QĐ-BNN-TCTS

Quyết định 497/QĐ-BNN-TCTS năm 2015 công bố 73 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 497/QĐ-BNN-TCTS 2015 công bố 73 cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá đủ điều kiện


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ 73 CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP, CẢI HOÁN TÀU CÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (sau đây gọi là Nghị định số 59/2005/NĐ-CP); Nghị định số 14/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 02 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá;

Xét báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá các cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 73 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện (như phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (b/c);
- TTr. Vũ Văn Tám;
- Website TCTS, Bộ NNPTNT;
- Lưu: VT, TCTS (KTTS) (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH 73 CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP, CẢI HOÁN TÀU CÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 497/QĐ-BNN-TCTS ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tỉnh, thành phố

Tên cơ sở

Địa chỉ, số điện thoại liên hệ

Đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

Cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ thép

1

Hải Phòng

Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Tam Bạc

Số 157 - Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng;
ĐT: 031 3820534

X

2

Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Số 2 - Phan Đình Phùng - Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng
ĐT: 031 3842665

X

3

Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng

Số 3 - Phan Đình Phùng - Hạ Lý
ĐT: 0313 842782

X

4

Công ty Cơ khí thương mại và xây dựng Hải Phòng

Song Mai - An Đồng - An Dương
ĐT: 0313 971800

X

5

Công ty CP Cơ khí đóng tàu Hạ Long

Số 6/215 - Lê Lai - Ngô Quyền
ĐT: 0313 766605

X

6

Công ty TNHH MTV Nam Triệu

Sô 280 - Lạch Tray - Ngô Quyền- Hải Phòng;
ĐT: 0313 739411

X

7

Tổng Công ty Tàu thủy Nam Triệu

Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng;
ĐT: 0313 775533

X

8

Công ty Đóng tàu Phà Rừng

Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng;
ĐT: 0313 875128

X

9

Công ty TNHH Đóng tàu Đại Dương

Số 45 - Đầm Triều - Quán Trữ - Kiến An -Hải Phòng;
ĐT: 0313 877149

X

10

Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Đông Á

Km 17+500 - Quốc lộ 5 - Lê Thiện - An Dương - Hải Phòng
ĐT: 031 3588582

X

11

Công ty TNHH Hải Hào

Quang Trung - An Lão - Hải Phòng
ĐT: 031 902027

X

12

Nam Định

Công ty TNHH Đại Nguyên Dương

Tổ 13 - TT. Xuân Trường, huyện Xuân Trường

X

13

Nghệ An

Công ty TNHH một thành viên đóng tàu thuyền Hải Châu

Trung Đô - TP. Vinh - Nghệ An;
ĐT: 0913518609

X

14

Công ty CP cơ khí đóng tàu Nghệ An

Xã Hưng Hòa - TP. Vinh - Nghệ An;
ĐT: 0913273202

X

15

Quảng Bình

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Quảng Bình

Thị trấn Quán Hàu - huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

X

16

Đà Nẵng

Công ty CP ứng phó sự cố tràn dầu và Dịch vụ hàng hải Bảo Duy

B171 Đà Nẵng Plaza - 16 Trần Phú - Đà Nẵng; Lô D12,13,14, Khu Âu thuyền Thọ Quang - quận Sơn Trà - TP. Đà Nẵng
ĐT: 0511 3918 565; 0903 506 565

X

17

Liên danh Công ty cổ phần kỹ thuật biển STECH và Công ty TNHH MTV xây lắp và Công nghiệp tàu thủy miền Trung

Lô D7,8 - Khu Âu thuyền Thọ Quang - quận Sơn Trà - TP. Đà Nẵng
ĐT: 0511 3831200; 0511 3831079; 0913 443264

X

18

Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn

96 Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng
ĐT: 0511 3831100; Fax: 0511 3831520

X

19

Bà Rịa- Vũng Tàu

Công ty TNHH Strategic Marine (V)

KCN Đông Xuyên - TP. Vũng Tàu - BRVT;
ĐT: 0643615225, Fax: 0643615228

X

20

Xí nghiệp sửa chữa tàu biển (Visalshipyard)

24 - Tuệ Tĩnh - P. Rạch Dừa - TP. Vũng Tàu;
ĐT: 06433848433, Fax: 0643612295

X

21

Công ty TNHH Cơ khí Duy Linh

777 - Đường 30/4 - P. Rạch Dừa - TP. Vũng Tàu; ĐT: 0643612294, Fax: 0643612295

X

22

Tiền Giang

Công ty TNHH MTV Đổng Kim Long

Khu Công nghiệp Mỹ Tho, ấp Bình Tạo A, xã Trung An, TP. Mỹ Tho
ĐT: 0773 6251079; 0913879239

X

23

Kiên Giang

Nhà máy đóng tàu Kiên Giang

Khu Công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành.
ĐT: 0773 616488

X

II

Cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ gỗ

24

Hải Phòng

Cơ sở ông Đinh Khắc Nhân

Mắt Rồng - Lập Lễ - Thủy Nguyên - Hải Phòng

X

25

Cơ sở ông Đinh Khắc Cấy

Mắt Rồng - Lập Lễ - Thủy Nguyên - Hải Phòng

X

26

Thái Bình

Công ty TNHH sản xuất và Kinh doanh Chung Bảo Tín

TT. Diêm Điền - huyện Thái Thụy

X

27

Nghệ An

Tổ hợp đóng tàu thuyền Trần Đình Ánh

Quỳnh Lập - TX. Hoàng Mai
ĐT: 0987259509

X

28

Tổ hợp đóng tàu thuyền Trần Đình Thọ

Quỳnh Lập - TX. Hoàng Mai
ĐT: 01689315687

X

29

Tổ hợp đóng tàu thuyền Hoàng Đức Xinh

Tiên Thủy - Quỳnh Lưu;
ĐT: 0979549567

X

30

Tổ hợp đóng tàu thuyền Hồ Văn Ngò

Quỳnh Nghĩa - Quỳnh Lưu;
ĐT: 0972943002

X

31

Tổ hợp đóng tàu thuyền Nguyễn Mạnh Hùng

Quỳnh Thọ - Quỳnh Lưu;
ĐT: 01684320812

X

32

HTX đóng tàu thuyền Trung Kiên

Nghi Thiết - Nghi Lộc;
ĐT: 01692137022

X

33

Công ty TNHH MTV đóng tàu thuyền Hải Châu

Trung Đô - TP. Vinh - Nghệ An;
ĐT: 0913518609

X

34

Tổ hợp sửa chữa tàu thuyền Phạm Xuân Khương

Quỳnh Nghĩa - Quỳnh Lưu

X

35

Quảng Bình

Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình

Thị trấn Quán Hàu - huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

X

36

Công ty TNHH dịch vụ tàu biển Bảo Ninh

Xã Bảo Ninh - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

X

37

Công ty TNHH dịch vụ cơ khí tàu thuyền Cảnh Dương

Xã Cảnh Dương - huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

X

38

Doanh nghiệp tư nhân đóng tàu Hoàng Tường

Xã Quảng Văn - TX. Ba Đồn - Quảng Bình

X

39

Doanh nghiệp tư nhân đóng tàu Thanh Tùng

Xã Cảnh Dương - huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

X

40

Doanh nghiệp tư nhân đóng tàu thuyền Hùng Vĩ

Xã Cảnh Dương - huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

X

41

Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Thắng Lợi

Xã Bắc Trạch - huyện Bố Trạch - Quảng Bình

X

42

Đà Nẵng

Công ty CP ứng phó sự cố tràn dầu và Dịch vụ hàng hải Bảo Duy

B171 Đà Nẵng Plaza, 16 Trần Phú, Đà Nẵng; Lô D12,13,14, Khu Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng
ĐT: 0511 3918 565; 0903 506 565

X

43

Hợp tác xã Trục vớt và đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An

Lô D11,12 - Khu Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
ĐT: 0511 3844840; fax: 0511 3951870

X

44

Bình Định

Xí nghiệp đóng tàu Tam Quan

Thôn Thiện Chánh 1 - xã Tam Quan Bắc - huyện Hoài Nhơn

X

45

Cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền Bảy Thuận

Thôn Công Thạnh - xã Tam Quan Bắc - huyện Hoài Nhơn

X

46

Cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền Hữu Hòa

Thôn Hưng Tân - xã Mỹ Thành - huyện Phù Mỹ

X

47

Công ty TNHH Ngọc Châu

Thôn Đức Phổ 1 - xã Cát Minh - huyện Phù Cát

X

48

Doanh nghiệp tư nhân Hải Vân

Thôn An Quang Đông - xã Cát Khánh - huyện Phù Cát

X

49

Công ty cổ phần Hàng Hải Bình Định

78 Trần Hưng Đạo - tp Quy Nhơn

X

50

Công ty TNHH Thành An Quy Nhơn

Lô A - Bắc sông Hà Thanh - TP. Quy Nhơn - Bình Định

X

51

Doanh nghiệp tư nhân Hải Sơn

Lô B - Bắc sông Hà Thanh - TP. Quy Nhơn - Bình Định

X

52

Công ty TNHH Trung Tâm

Lô C - Bắc sông Hà Thanh - TP. Quy Nhơn - Bình Định

X

53

Bình Thuận

Cơ sở Khương Đình Bộ

KP 11 - Bình Tân - La Gi - Bình Thuận;
ĐT: 0937375680

X

54

Công ty TNHH Việt Tân Long Bình Thuận

27A - Đinh Bộ Lĩnh - KP 9 - Phước Hội - La Gi -Bình Thuận;
ĐT: 0933404177; 0918276192.

X

55

Cơ sở Hồng Phước

KP 6 - Đức Long - Phan Thiết - Bình Thuận;
ĐT: 0918784846

X

56

Cơ sở Lộc Minh

KP 4 - Hưng Long - Phan Thiết - Bình Thuận;
ĐT: 0983013834

X

57

DNTN Minh Hùng

KP2- Phú Hài - Phan Thiết - Bình Thuận;
ĐT: 0948311331

X

58

Cơ sở Lê Công Chấn

KP 5 - Phú Tài - Phan Thiết - Bình Thuận;
ĐT: 0918821594

X

59

Bà Rịa- Vũng Tàu

Công ty DVHC Thủy sản (XN Cơ khí tàu thuyền)

Hẻm 6 - Bạch Đằng - Phường 5 - TP. Vũng Tàu; ĐT: 0643832117; 0643551159

X

60

Công ty TNHH Đóng sửa tàu thuyền Bạch Đằng

Cù Lao Bến Đình - Phường 6 - TP. Vũng Tàu; ĐT: 0643551818

X

61

Công ty TNHH TM DV đóng sửa tàu thuyền Tân Bền

Phước Thái - Phước Tỉnh - Long Điền - BRVT; ĐT: 0643842185

X

62

Công ty TNHH TM DV đóng sửa tàu thuyền Lứa Bạn

Phước Thái - Phước Tỉnh - Long Điền - BRVT;
ĐT: 0983842613

X

63

Công ty TNHH TM DV đóng sửa tàu thuyền Phước Tỉnh

Phước Tân - Phước Tỉnh - Long Điền - BRVT;
ĐT: 0903025081

X

64

DNTN Đóng sửa tàu thuyền Lộc An

An Hải - Lộc An - Đất Đỏ - BRVT;
ĐT: 0907883288

X

65

Bến Tre

Thanh Nguyên

Ấp An Thuận - X. An Thủy - h. Ba Tri - Bến Tre, ĐT: 0919330725

X

66

Hồng Đại Dương

Ấp An Phú - X. An Hòa Tây - h. Ba Tri - Bến Tre; ĐT: 0918320499

X

67

Tuấn Thành

Ấp An Phú - X. An Hòa Tây - h. Ba Tri - Bến Tre; ĐT: 0913102706

X

68

Bạc Liêu

Công ty TNHH Một thành viên Hiệp Thành Gành Hào

Ấp 4 - TT. Gành Hào - h. Đông Hải
ĐT: 0913722458; fax: 07813844811

X

69

Kiên Giang

Hiệp An

Ấp Vĩnh Hòa 1- Vĩnh Hòa Phú - Châu Thành - Kiên Giang
ĐT: 0913777952

X

70

Phước Lợi

Tổ 11 - Xà Ngách - TT. Kiên Lương - h. Kiên Lương - Kiên Giang
ĐT: 0932990363; 0988124488

X

71

Hai Hào

Tổ 5, Khu phố 8 - Dương Đông - Phú Quốc - Kiên Giang
ĐT: 0913865802

X

72

Hoàng Cầm

Số 142 - Đào Duy Từ - Rạch Sỏi - Rạch Giá - Kiên Giang
ĐT: 0919382868

X

73

Lâm Thành Phát

Số 144 - Khu phố 5 - Vĩnh Thông - Rạch Giá - Kiên Giang
ĐT: 0913.993.745

X

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 497/QĐ-BNN-TCTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu497/QĐ-BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2015
Ngày hiệu lực06/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 497/QĐ-BNN-TCTS

Lược đồ Quyết định 497/QĐ-BNN-TCTS 2015 công bố 73 cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá đủ điều kiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 497/QĐ-BNN-TCTS 2015 công bố 73 cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá đủ điều kiện
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu497/QĐ-BNN-TCTS
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýVũ Văn Tám
       Ngày ban hành06/02/2015
       Ngày hiệu lực06/02/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 497/QĐ-BNN-TCTS 2015 công bố 73 cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá đủ điều kiện

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 497/QĐ-BNN-TCTS 2015 công bố 73 cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá đủ điều kiện