Quyết định 3638/QĐ-BNN-TCTS

Quyết định 3638/QĐ-BNN-TCTS năm 2015 về Công bố 50 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3638/QĐ-BNN-TCTS Công bố cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá đủ điều kiện


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3638/QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ 50 CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP, CẢI HOÁN TÀU CÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (sau đây gọi là Nghị định số 59/2005/NĐ-CP); Nghị định số 14/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 02 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá;

Xét báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá các cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản,

Điều 1. Công bố 50 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện (như phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (b/c);
- Website TCTS, Bộ NNPTNT;
-
Lưu: VT, TCTS (KTTS) (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP, CẢI HOÁN TÀU CÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3638/QĐ-BNN-TCTS ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tỉnh, thành phố

Tên cơ sở

Đa chỉ, số đin thoi liên h

Đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên

I

Cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ thép

1

Quảng Ninh

Công ty c phn công nghiệp tàu thủy Sông Chanh

Phường Hà An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh; ĐT: 0913265561

X

2

Hải Phòng

Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Thành Long

Số 215A, đường 208, An Đồng, An Dương, TP. Hải Phòng, ĐT/Fax: 0313871028

X

3

Công ty TNHH đóng tàu Bình An

Cụm công nghiệp Nam Sông Cấm, Km92, Quốc lộ 5, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. ĐT/Fax: 0313570249, 0313531248

X

4

Công ty TNHH Thương mại Khiên Hà

Thôn Phương Hạ, xã Chiến Thng, huyện An Lão, TP. Hải Phòng, ĐT: 0313903388

X

5

Liên danh Công ty TNHH Công nghệ Bin Việt và Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật cảng Hải Phòng

Số 1, Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, ĐT: 0316505005

X

6

Công ty C phn Cơ khí Thương mại và Xây dựng Hải Phòng

Song Mai - An Đng - An Dương
ĐT: 0313 971800

X

7

Thái Bình

Công ty cổ phần Đại Dương(**)

Xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy

X

8

Nam Đnh

Công ty cổ phần Hoàng Vinh

Tổ 16, Thị trấn Xuân Trường - huyện Xuân Trường - Nam Định

X

9

Công ty TNHH Long Hải

Thị trn Xuân Trường - huyện Xuân Trường - Nam Đnh

X

10

Công ty Cổ phần đóng tàu thủy Đức Việt

Xã Việt Hùng - huyện Trực Ninh - tỉnh Nam Đnh; ĐT: 0916285025

X

11

Thanh Hóa

Công ty CP công nghiệp tàu thủy Hoàng Linh

Xã Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa

X

12

Hà Tĩnh

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bến Thủy

Thtrấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

X

13

Bà Rịa- Vũng Tàu

Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền (Công ty CPDVHC Thủy sản tỉnh BR-VT)

Hẻm 60, Bạch Đằng, phường 5, TP. Vũng Tàu, ĐT: 064.383 2117

X

14

Công ty Cổ phần Cơ khí Hàng Hải Miền Nam

S847/15, Đường 30/4, P11, TP. Vũng Tàu, ĐT: 064.362.821, Fax: 0643.624.818

X

15

TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH MTV Đóng tàu 76

30/7, Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, ĐT: 0837850210

X

16

Công ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú

18, Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HChí Minh, ĐT: 0837733072, Fax: 0838733038

X

17

Công ty TNHH MTV Tổng công ty Ba Son

02, Tôn Đức Thng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HChí Minh, ĐT: 0838297738, Fax: 0838297744

X

18

Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn

02, Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, ĐT: 0837733450, Fax: 0837733449

X

19

Công ty TNHH MTV Nhà nước MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

10E Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, ĐT: 0838728830, Fax: 0838728831

X

20

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu Thủy (SEAMECO)

244 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM, ĐT: 0838729751, Fax- 0838729749

X

21

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đóng tàu Sơn Hải

116 Đường Chuyên Dùng 9, KP3, phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM, ĐT: 0837853868, Fax: 0837851815

X

22

Vĩnh Long

Công ty cổ phần đóng tàu Đại Phú Thành

Ấp Mỹ An - xã Mỹ Hòa - thị xã Bình Minh - tỉnh Vĩnh Long

X

23

Bến Tre

Công ty CP xây dựng CTGT Bến Tre

694C , ĐT 885 xã Phú Hưng - Tp. Bến Tre, ĐT: ĐT: 0753822348

X

II

Cơ sở đóng mi, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ gỗ

 

 

24

Nam Đnh

Công ty Cổ phần đóng tàu và Thiết bị tàu thủy HTC

Thị trn Qut Lâm - huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định; ĐT: 0912171174.

X

25

Công ty Cổ phần đóng tàu và Dịch vụ trang thiết bị thương mại thủy sản Trường Giang

Thị trấn Quất Lâm huyện - Giao Thủy - tỉnh Nam Định; ĐT: 0912812008.

X

26

Cơ sở Lâm sản và Đóng mi, sa chữa tàu biển

Thị trấn Quất Lâm - huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định; ĐT: 01699788653.

X

27

Công ty TNHH Hải Tiến

Thị trn Qut Lâm - huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định; ĐT: 0916729342.

X

28

Nghệ An

Tổ hợp sửa chữa tàu thuyền Võ Thị Đạt

An Hòa - Quỳnh Lưu

X

29

Hà Tĩnh

Hợp tác xã Hải Hà

Xã Thạch Kim - huyện Lộc Hà

X

30

Đà Nng

Công ty cổ phần kỹ thuật biển S.TECH

Lô D7-D8, Khu công nghiệp Âu thuyn Thọ Quang - quận Sơn Trà - TP. Đà Nng, ĐT: (0511)3831200 - 3831079; 0913443264

X

31

Quảng Nam

Công ty TNHH Quang Đạt Chu Lai

Thôn Đông Bình, xã Tam Giang, Núi Thành, ĐT: 0905684398

X

32

Công ty TNHH Một thành viên Trần Dũng Viên

Thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, ĐT: 0906444902

X

33

Quảng Ngãi

Hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ Nghĩa An

Thôn PhAn, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, ĐT 0905558624

X

34

Bình Thun

Cơ sĐỗ Văn Tấn

Khu phố 5, Phường Phú Tài - TP. Phan Thiết; ĐT: 0918.591.699

X

35

TP.H Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đóng tàu Sơn Hải

116 Đường Chuyên Dùng 9, KP3, phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM, ĐT: 0837853868, Fax: 0837851815

X

36

Bến Tre

Phước Vân

p Bình Chiến - TT. Bình Đại - Bình Đại - Bến Tre; ĐT: 0977493074

X

37

Sơn Hoa

p 3 - Bình Thới - Bình Đại - Bến Tre; ĐT: 0918203778

X

38

Vạn Tiến

Ấp 3 - Bình Thới - Bình Đại - Bến Tre; ĐT: 0918493476; 0937574999

X

39

Thanh Nguyên

p An Thuận - xã An Thủy - huyện Ba Tri - Bến Tre, ĐT: 0919330725

X

40

Hồng Đại Dương

Ấp An Phú - xã An Hòa Tây - huyện Ba Tri -Bến Tre; ĐT: 0918320499

X

41

Tuấn Thành

p An Phú - xã An Hòa Tây - huyện Ba Tri - Bến Tre; ĐT: 0913102706

X

42

Trà Vinh

Công ty TNHH TM Hưng Mỹ

Ấp Ngãi Lợi - Hưng Mỹ - Châu Thành - Trà Vinh ĐT: 0949345230 - 01266911044

X

43

Sóc Trăng

Cơ sở đóng sửa tàu cá Bảy Phong

p Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng; ĐT: 0793847446

X

44

Cà Mau

Chi nhánh Tài Lộc 1

p Rạch Lùm, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ĐT: 0913987968, fax: 07803890678

X

45

Phân xưởng đóng mới và sửa chữa tàu thuyền Sông Đốc

Khóm 1, Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, ĐT: 0913988001, fax: 07803580643

X

46

Kiên Giang

Hiệp Phong

Nguyễn Huệ, Tổ 1, Khu phố 8, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, ĐT: 0903.848.020

X

III

Cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ composite

47

Đà Nng

Công ty TNHH Đóng tàu Composite Bảo Duy

Lô 12-13-14 Âu thuyền Thọ Quang - Sơn Trà - TP Đà Nng

X

48

TP.H Chí Minh

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu Thủy (SEAMECO)

244 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM, 08 38729751, Fax: 0838729749

X

49

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đóng tàu Sơn Hải

116 Đường Chuyên Dùng 9, KP3, phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM, ĐT: 0837853868, FAX: 0837851815

X

50

Kiên Giang

Công ty TNHH Kiên Giang Composite

Ấp 2 Xáng, Nam Yên, An Biên, Kiên Giang; 0903 848 020

X

Chú thích:

(*): Sửa đổi, thay thế Mục I.4, Phụ lục kèm theo Quyết định số 497/BNN-TCTS ngày 06/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố 73 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện.

(**): Sửa đổi, thay thế Mục I.7, Phụ lục kèm theo Quyết định số 5166/BNN-TCTS ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố 70 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3638/QĐ-BNN-TCTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3638/QĐ-BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực07/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3638/QĐ-BNN-TCTS

Lược đồ Quyết định 3638/QĐ-BNN-TCTS Công bố cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá đủ điều kiện


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3638/QĐ-BNN-TCTS Công bố cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá đủ điều kiện
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3638/QĐ-BNN-TCTS
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýVũ Văn Tám
     Ngày ban hành07/09/2015
     Ngày hiệu lực07/09/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật9 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3638/QĐ-BNN-TCTS Công bố cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá đủ điều kiện

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3638/QĐ-BNN-TCTS Công bố cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá đủ điều kiện

         • 07/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực