Quyết định 50/2000/QĐ-UB

Quyết định 50/2000/QĐ-UB quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Quyết định 50/2000/QĐ-UB mức tiền đóng thay ngày công thực hiện nghĩa vụ lao động công ích Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 1225/QĐ-UBND công bố hết hiệu lực văn bản Lạng Sơn 2006 trở về trước và được áp dụng kể từ ngày 16/07/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2000/QĐ-UB mức tiền đóng thay ngày công thực hiện nghĩa vụ lao động công ích Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2000/QĐ-UB

Lạng sơn, ngày 29 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC TIỀN ĐÓNG THAY CHO MỖI NGÀY CÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH HÀNG NĂM.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

 Căn cứ Điều 15 Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích của Chủ tịch n­ớc số 07 L-CTN ngày 16/9/1999;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2000/NQ-HĐND ngày 27/7/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 3 khoá XIII,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Qui định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công thực hiện nghĩa vụ lao động công ích nh­ sau :

- Đối với khu vực thị xã và các thị trấn     : 7000đ/ngày.

- Đối với các khu vực còn lại                   : 5000đ/ngày.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Lao động-TBXH phối hợp với Sở Tài chính Vật giá và các ngành liên quan h­ớng dẫn cụ thể thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2000 và thay thế Quyết định số 217/QĐ-UB ngày 17/2/2000 của UBND tỉnh về việc qui định tạm thời mức đóng góp nghĩa vụ lao động công ích năm 2000.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH
  Dương Công Đá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2000
Ngày hiệu lực27/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2007
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 50/2000/QĐ-UB mức tiền đóng thay ngày công thực hiện nghĩa vụ lao động công ích Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/2000/QĐ-UB mức tiền đóng thay ngày công thực hiện nghĩa vụ lao động công ích Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýDương Công Đá
        Ngày ban hành29/08/2000
        Ngày hiệu lực27/07/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2007
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 50/2000/QĐ-UB mức tiền đóng thay ngày công thực hiện nghĩa vụ lao động công ích Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2000/QĐ-UB mức tiền đóng thay ngày công thực hiện nghĩa vụ lao động công ích Lạng Sơn