Quyết định 50/2004/QĐ-UB

Quyết định 50/2004/QĐ-UB về kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 50/2004/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 07/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2004/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2004/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 21 tháng 6 năm 1993 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cử Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 09/TTr- TP ngày 11 tháng 5 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang, gồm các Ông (Bà) sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban

- Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Ban thường trực

- Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phụ trách cảnh sát - thành viên

Mời đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên Đoàn lao động tỉnh tham gia thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự.

Điều 2. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự có các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong phạm vi toàn tỉnh, giải quyết, khắc phục tình trạng án tồn đọng, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự.

2. Tổ chức việc phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành của địa phương tham gia công tác thi hành án khi có đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án (đặc biệt đối với những vụ việc cưỡng chế phức tạp).

3. Chỉ đạo giải quyết những vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, đương sự khiếu nại nhiều lần.

4. Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình và các cấp, các ngành, đoàn thể tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong công tác thi hành án dân sự.

5. Tổ chức họp định kỳ để đánh giá, chỉ đạo hoạt động công tác thi hành án dân sự.

6. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, có trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo khoản 1, Điều 2, Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1749/QĐ-UB ngày 22/10/2001 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám dốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UBND TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2004
Ngày hiệu lực25/05/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 50/2004/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/2004/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành25/05/2004
        Ngày hiệu lực25/05/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 50/2004/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2004/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang