Quyết định 50/2010/QĐ-UBND

Quyết định 50/2010/QĐ-UBND bổ sung, bãi bỏ quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực văn hóa quần chúng, quảng cáo và nghệ thuật biểu diễn thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 50/2010/QĐ-UBND bổ sung quy định thủ tục hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 11/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 14/05/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2010/QĐ-UBND bổ sung quy định thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 50/2010/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA QUẦN CHÚNG, QUẢNG CÁO VÀ NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND-ĐA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2978/TTr-SVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện như sau:

1. Về bổ sung văn bản quy định thủ tục hành chính:

Thủ tục “Xác nhận cấp phép quảng cáo”, mã số hồ sơ 094774; thủ tục “Xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép quảng cáo”, mã số hồ sơ 094783; thủ tục “Xác nhận hồ sơ xin thực hiện quảng cáo”, mã số hồ sơ 094789; thủ tục “Gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo”, mã số hồ sơ 094795

Khoản 1 Điều 11 Quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố được sửa đổi, bổ sung như sau: “Trường hợp cần lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân quận - huyện về cấp và gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo, áp dụng cơ chế một cửa liên thông do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối tiếp nhận và trả hồ sơ.”

2. Về bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại quận - huyện:

Bãi bỏ thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp phép kinh doanh karaoke, mã số hồ sơ 094149; thủ tục Xác nhận hồ sơ gia hạn cấp phép kinh doanh karaoke, mã số hồ sơ 094152; thủ tục Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh karaoke, mã số hồ sơ 094156; thủ tục Xác nhận cấp phép kinh doanh vũ trường, mã số hồ sơ 094732; thủ tục Xác nhận hồ sơ gia hạn cấp phép kinh doanh vũ trường, mã số hồ sơ 094734; thủ tục Xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh khiêu vũ, mã số hồ sơ 094737; thủ tục Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh khiêu vũ, mã số hồ sơ 094739; thủ tục Xác nhận cho phép biểu diễn Lân Sư Rồng, mã số hồ sơ 094740; thủ tục Xác nhận đơn cấp phép biểu diễn Lân Sư Rồng, mã số hồ sơ 094741; thủ tục Xác nhận gia hạn cấp phép biểu diễn Lân Sư Rồng, mã số hồ sơ 094742; thủ tục Xác nhận đơn cho tổ chức trò chơi dân gian, mã số hồ sơ 094743; thủ tục Xác nhận cấp phép quảng cáo, mã số hồ sơ 094774; thủ tục Xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép quảng cáo, mã số hồ sơ 094783; thủ tục Xác nhận hồ sơ xin thực hiện quảng cáo, mã số hồ sơ 094789; thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo, mã số hồ sơ 094791; thủ tục Gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo, mã số hồ sơ 094795; thủ tục Xác nhận đơn cho biểu diễn nghệ thuật, mã số hồ sơ 094135 tại mục XIV, XV, XVI Phần II Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách hiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2010
Ngày hiệu lực06/08/2010
Ngày công báo15/08/2010
Số công báoSố 70
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2021
Cập nhật8 tháng trước
(14/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2010/QĐ-UBND bổ sung quy định thủ tục hành chính


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 50/2010/QĐ-UBND bổ sung quy định thủ tục hành chính
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu50/2010/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýLê Hoàng Quân
     Ngày ban hành27/07/2010
     Ngày hiệu lực06/08/2010
     Ngày công báo15/08/2010
     Số công báoSố 70
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2021
     Cập nhật8 tháng trước
     (14/05/2021)

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 50/2010/QĐ-UBND bổ sung quy định thủ tục hành chính

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2010/QĐ-UBND bổ sung quy định thủ tục hành chính