Quyết định 50/2015/QĐ-UBND

Quyết định 50/2015/QĐ-UBND công nhận đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu là đô thị loại V do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2015/QĐ-UBND công nhận đô thị loại V Sơn Hải Quỳnh Lưu Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2015/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐÔ THỊ SƠN HẢI, HUYỆN QUỲNH LƯU LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch và đô thị 2009;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 178/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu là đô thị loại V.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, cơ quan đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện, thành, thị ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐB QH tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳnh Lưu;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PVP, Thư ký CT, Trung tâm TH-CB, các Phòng tham mưu;
- Lưu: Văn thư, CVXD (5b);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2015
Ngày hiệu lực31/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2015/QĐ-UBND công nhận đô thị loại V Sơn Hải Quỳnh Lưu Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/2015/QĐ-UBND công nhận đô thị loại V Sơn Hải Quỳnh Lưu Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Đường
        Ngày ban hành31/08/2015
        Ngày hiệu lực31/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 50/2015/QĐ-UBND công nhận đô thị loại V Sơn Hải Quỳnh Lưu Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2015/QĐ-UBND công nhận đô thị loại V Sơn Hải Quỳnh Lưu Nghệ An

            • 31/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực