Quyết định 506/2005/QĐ-UB

Quyết định 506/2005/QĐ-UB bổ sung danh mục mặt hàng trong danh mục đặc biệt khuyến khích xuất khẩu, được quy định tại Khoản 3.2, Điều 2, Quyết định 3431/2002/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Quyết định 506/2005/QĐ-UB bổ sung mặt hàng đặc biệt khuyến khích xuất khẩu đã được thay thế bởi Quyết định 2545/2009/QĐ-UBND hỗ trợ sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu và được áp dụng kể từ ngày 16/08/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 506/2005/QĐ-UB bổ sung mặt hàng đặc biệt khuyến khích xuất khẩu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 506/2005/QĐ-UB

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 02 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG ĐẶC BIỆT KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU, ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 3431/2002/QĐ-UB NGÀY 21/10/2002

UBND TỈNH THANH HOÁ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND công bố ngày 10/12/2003;

- Căn cứ Quyết định số: 3431/2002/QĐ-UB ngày 21/10/2002 của UBND tỉnh Thanh Hoá về Chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu;

- Căn cứ Thông báo số: 425/TB-UB ngày 02/02/2005, về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2005 và nội dung phiên họp tháng 02 năm 2005;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại Thanh Hoá tại Tờ trình số: 40 TM/KHTH ngày 15 tháng 2 năm 2005.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung danh mục các mặt hàng trong danh mục đặc biệt khuyến khích xuất khẩu, được quy định tại Khoản 3.2, Điều 2, Quyết định số 3431/2002/QĐ-UB ngày 31/10/2002; cụ thể như sau:

- Xuất khẩu 50 tấn cá rô phi trở lên được thưởng 50.000đồng/tấn

- Xuất khẩu 500 tấn cá biển trở lên được thưởng 50.000đồng/tấn

- Xuất khẩu 150 tấn mực biển trở lên được thưởng 50.000đồng/tấn

- Xuất khẩu 100 tấn tôm trở lên được thưởng 100.000đồng/tấn

- Xuất khẩu 100 tấn ngao trở lên được thưởng 30.000đồng/tấn

- Xuất khẩu 500 tấn tinh bột các loại trở lên được thưởng 50.000 đồng/tấn

- Xuất khẩu 300 tấn dứa hộp, nước dứa cô đặc trở lên được thưởng 50.000đồng/tấn

- Xuất khẩu 1000 tấn cói (cói chẻ, cói xe) trở lên được thưởng 10.000 đồng/tấn

- Xuất khẩu 5000 m2 thảm cói, chiếu chẻ trở lên được thưởng 100đồng/m2

- Xuất khẩu 40.000 m2 đá ốp lát các loại trở lên được thưởng 100đồng/1 USD

- Xuất khẩu 50 sản phẩm đá mỹ nghệ ( có giá trị 1.000USD/1sản phẩm ) trở lên được thưởng 100.000đồng/1sản phẩm

- Xuất khẩu 3.000.000USD hàng may mặc trở lên được thưởng 50 đồng/1USD

- Xuất khẩu 1.000 tấn đường các loại trở lên được thưởng 10.000 đồng/tấn

- Xuất khẩu 500.000 USD các sản phẩm sau đường ( cồn, bánh kẹo ) trở lên được thưởng 100đồng/1USD.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ
- Văn phòng Chính phủ ( để báo cáo )
- Bộ Tư pháp ( để báo cáo )
- Bộ KH&ĐT( để báo cáo )
- Bộ Tài chính ( để báo cáo )
- Bộ Thương mại ( để báo cáo )
- TT Tỉnh uỷ ( để báo cáo )
- TT HĐND tỉnh ( để báo cáo )
- VT
- BgQD0503

T/M UBND TỈNH THANH HOÁ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 506/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu506/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2005
Ngày hiệu lực09/03/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/08/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 506/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 506/2005/QĐ-UB bổ sung mặt hàng đặc biệt khuyến khích xuất khẩu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 506/2005/QĐ-UB bổ sung mặt hàng đặc biệt khuyến khích xuất khẩu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu506/2005/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýChu Phạm Ngọc Hiển
       Ngày ban hành22/02/2005
       Ngày hiệu lực09/03/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/08/2009
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 506/2005/QĐ-UB bổ sung mặt hàng đặc biệt khuyến khích xuất khẩu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 506/2005/QĐ-UB bổ sung mặt hàng đặc biệt khuyến khích xuất khẩu