Quyết định 508/QĐ-HQQN

Quyết định 508/QĐ-HQQN năm 2012 sửa đổi Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi hành lý, cân ôtô điện tử kèm theo Quyết định 269/QĐ-HQQN do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 508/QĐ-HQQN năm 2012 sửa đổi Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 508/QĐ-HQQN

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY TRÌNH KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG MÁY SOI HÀNH LÝ, CÂN ÔTÔ ĐIỆN TỬ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 269/QĐ-HQQN NGÀY 06/6/2012 CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Cục Hải quan tnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2010 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các trang thiết bị chuyên dùng trong ngành Hải quan;

Căn cứ công văn số 6076/TCHQ-GSQL ngày 05/12/2011 của Tổng cục Hải quan về việc phân cấp ban hành quy trình kiểm tra, giám sát hải quan bng trang thiết bị kỹ thuật;

Trên cơ sở ý kiến của Cục Giám sát quản lý tại công văn số 519/GSQL-TH ngày 09/8/2012 và xét đề nghị của Trưng Phòng Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi quy định tại khoản 6, mục I Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi hành lý, cân ôtô điện tử ban hành kèm theo Quyết định 269/QĐ-HQQN ngày 06/6/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh như sau:

“- Đối với máy soi: Thời gian lưu trữ của các hình ảnh soi chiếu thường xuyên lưu theo thông số kỹ thuật ca hệ thống, trường hợp vượt quá dung lượng thì chuyển lưu ra ổ cứng hoặc đĩa DVD đm bảo thời gian là 5 năm; đối với hình ảnh soi chiếu liên quan đến vi phạm hành chính hải quan, thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ hồ sơ hải quan.

- Đối với cân ôtô điện t: Các số liệu cân thường xuyên lưu theo thông số kỹ thuật của hệ thống, trường hợp vượt quá dung lượng thì chuyn lưu ra ổ cứng hoặc đĩa DVD đảm bảo thời gian là 3 năm; Đối với số liệu vtrọng lượng liên quan đến vi phạm hành chính hải quan, thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ hồ sơ hải quan.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày.

Điều 3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Trưởng Phòng Giám sát quản lý về Hải quan, Trưởng Phòng Tài vụ Quản trị và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Hải quan (để báo cáo);
- Đ/c Cục trưng (để báo cáo);
- Lưu VT, GSQL.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Nghiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 508/QĐ-HQQN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu508/QĐ-HQQN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2012
Ngày hiệu lực25/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 508/QĐ-HQQN

Lược đồ Quyết định 508/QĐ-HQQN năm 2012 sửa đổi Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 508/QĐ-HQQN năm 2012 sửa đổi Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu508/QĐ-HQQN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Nghiên
        Ngày ban hành25/09/2012
        Ngày hiệu lực25/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 508/QĐ-HQQN năm 2012 sửa đổi Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 508/QĐ-HQQN năm 2012 sửa đổi Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi

            • 25/09/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/09/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực