Quyết định 5082/QĐ-UBND

Quyết định 5082/QĐ-UBND năm 2007 cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5082/QĐ-UBND thành lập trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5082/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC LÁI XE TRƯỜNG AN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ Luật Lao động về dạy nghề;
Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006, Quyết định số 06/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề;
Xét đơn xin thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An của Công ty TNHH Vận tải và Đầu tư địa ốc Tico; đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4548/LĐTBXH-DN ngày 17 tháng 9 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 754/TTr-SNV ngày 29 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An.

Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An là đơn vị dạy nghề ngoài công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An chịu sự quản lý Nhà nước theo ngành của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trụ sở đặt tại 18E ấp Dân Thắng 2 xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí minh.

Điều 2. Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An có nhiệm vụ: 

1. Đào tạo để sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D.

2. Tổ chức và hoạt động theo đúng Quy chế Trung tâm Dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 14 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp bảo đảm theo đúng quy chuẩn do  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định đối với Trung tâm dạy nghề.

Điều 3. Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An do Giám đốc phụ trách và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc giúp việc theo lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công.

Ủy quyền cho Giám đốc Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, công nhận Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An trên cơ sở tiêu chuẩn, chức danh theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố có liên quan, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Đầu tư địa ốc Tico và Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Thành ủy;
- TT.HĐND TP và Ban VHXH;
- TTUB : CT, PCT/TT, VX;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban VHXH-HĐND/TP;
- Sở TC, Sở KH-ĐT, Sở Nội vụ (2b);
- Ngân hàng Nhà nước thành phố
- Công an TP (PC.13); 
- VPHĐ-UB: PVP/VX; Phòng VX;
- Lưu : VT, (VX/Nh) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5082/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5082/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực12/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5082/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5082/QĐ-UBND thành lập trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5082/QĐ-UBND thành lập trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5082/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành12/11/2007
        Ngày hiệu lực12/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5082/QĐ-UBND thành lập trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5082/QĐ-UBND thành lập trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An

           • 12/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực