Quyết định 509/QĐ-UBND

Quyết định 509/QĐ-UBND phê duyệt nội dung và kế hoạch kinh phí thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ đợt 01 năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 509/QĐ-UBND năm 2014 kinh phí thực hiện đề tài dự án khoa học công nghệ Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 509/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỢT 01 NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 26/TTr-SKHCN ngày 26/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung và kế hoạch kinh phí thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đợt 01 năm 2014 (kèm theo danh mục).

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn triển khai thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng và các quy định hiện hành có liên quan của cấp có thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

DANH MỤC

CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì thực hiện

Kinh phí (Triệu đồng)

Ghi chú

Tổng
kinh phí

Kế hoạch
năm 2014

1

Chọn lọc, di thực, bình tuyển và thử nghiệm trồng một số giống bơ có năng suất cao và chất lượng tốt tại tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm NC&CGKT Cây Công nghiệp, Cây Ăn quả Lâm Đồng

530

238

 

2

Đánh giá tình hình, xây dựng phần mềm dự báo và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do hạn hán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm Khí tượng Thủy Văn tỉnh Lâm Đồng

540

301

 

3

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2020

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng

697

600

 

4

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thu gom tảo hiệu quả cao ở Hồ Xuân Hương

Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng

448

395

Chuyển từ
năm 2013

5

Đánh giá sự phù hợp của cây ca cao đối với vùng sinh thái ở Lâm Đồng

Chi cục Bảo vệ Thực vật Lâm Đồng

410

50

Chuyển từ
năm 2013

Tổng cộng

2.625

1.584

 

 

NỘI DUNG đề tài “Nghiên cứu thiết kế tạo hệ thống thu gom tảo hiệu quả cao ở Hồ Xuân Hương”

Tên dự án

Cơ quan chủ trì

Mục tiêu

Nội dung

Sản phẩm

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thu gom tảo hiệu quả cao ở Hồ Xuân Hương

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ

Ứng dụng KHCN trong xử lý ô nhiễm môi trường cảnh quan của Đà Lạt, nâng cấp và làm sạch đẹp hồ Xuân Hương, tham gia phần cơ giới hóa vớt tảo cho hồ Xuân Hương làm cơ sở nhân rộng cho nhiều hồ khác trong tỉnh Lâm Đồng.

- Nghiên cứu chọn phương án công nghệ để cung cấp yếu tố cho thiết kế kỹ thuật của hệ thống thiết bị.

- Nguồn động lực và chọn phương án truyền động.

- Thiết kế kỹ thuật.

- Lập bản vẽ thiết kế chế tạo.

- Thử nghiệm không tải.

- Thử nghiệm vớt tảo.

01 bộ thiết bị vớt tảo và rác:

- Công suất thiết bị ~20 KW;

- Năng suất thu gom: 400M2/h (8 T/h với tảo nổi dày 2 cm);

- Số lượng công nhân vận hành: 2

Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho giải pháp hữu ích.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 509/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu509/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực11/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 509/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 509/QĐ-UBND năm 2014 kinh phí thực hiện đề tài dự án khoa học công nghệ Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 509/QĐ-UBND năm 2014 kinh phí thực hiện đề tài dự án khoa học công nghệ Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu509/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực11/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 509/QĐ-UBND năm 2014 kinh phí thực hiện đề tài dự án khoa học công nghệ Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 509/QĐ-UBND năm 2014 kinh phí thực hiện đề tài dự án khoa học công nghệ Lâm Đồng

           • 11/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực