Quyết định 51/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 51/2001/QĐ-BKHCNMT về việc bắt buộc công bố phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước dùng cho người đi xe máy do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 51/2001/QĐ-BKHCNMT bắt buộc công bố phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước dùng cho người đi xe máy đã được thay thế bởi Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN và thực hiện "Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" và được áp dụng kể từ ngày 02/06/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2001/QĐ-BKHCNMT bắt buộc công bố phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước dùng cho người đi xe máy


BỘ KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG SỐ 51/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2001 BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC BẮT BUỘC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN VIỆT NAM ĐỐI VỚI MŨ BẢO HIỂM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC DÙNG CHO NGƯỜI ĐI XE MÁY

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2001 số 10/2001/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2001;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mũ bảo hiểm sản xuất trong nước dùng cho người đi xe máy (dưới đây viết tắt là mũ bảo hiểm) là hàng hoá bắt buộc phải công bố phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5756 - 2001 "Mũ bảo vệ cho người đi mô tô và xe máy".

Điều 2. Việc công bố mũ bảo hiểm phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5756-2001 phải được thực hiện theo "Quy định tạm thời về công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn" ban hành kèm theo Quyết định số 2424/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 12/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Đối với việc tiến hành thử nghiệm mẫu điển hình mũ bảo hiểm, doanh nghiệp có thể lấy mẫu theo kế hoạch và tự thử nghiệm nếu có trang thiết bị thử nghiệm phù hợp với quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5756-2001, hoặc gửi mẫu đến một trong các tổ chức có tên trong Phụ lục kèm theo Quyết định này để thử nghiệm.

Danh sách các tổ chức được chỉ định thử nghiệm chất lượng mũ bảo hiểm sẽ được điều chỉnh, bổ sung kịp thời khi có thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. Sau 90 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, tất cả các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm phải hoàn thành việc công bố mũ bảo hiểm phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5657-2001.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

 

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG MŨ BẢO HIỂM NGƯỜI ĐI XE MÁY
(Kèm theo Quyết định số: 51/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 08 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ liên lạc

01

Trung tâm Quản lý Chất lượng Thiết bị và Phương tiện cơ giới đường bộ

18 Đường Giải Phóng- Quận Đống Đa - Hà Nội

ĐT: 04.5742613

Fax: 04.5742610

E.mail. [email protected]

02

Chi cục Đăng kiểm số 4

128 Bạch Đằng- Quận Hải Châu - Thành phố Đà nẵng

ĐT: 0511.893820

Fax: 0511.822679

03

Chi cục Đăng kiểm số 6

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 08.8226659/ 8226660

Fax: 08.8217859

E.mail: [email protected]

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2001/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2001/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2001
Ngày hiệu lực23/10/2001
Ngày công báo22/12/2001
Số công báoSố 47
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2001/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 51/2001/QĐ-BKHCNMT bắt buộc công bố phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước dùng cho người đi xe máy


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 51/2001/QĐ-BKHCNMT bắt buộc công bố phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước dùng cho người đi xe máy
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu51/2001/QĐ-BKHCNMT
     Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
     Người ký***, Bùi Mạnh Hải
     Ngày ban hành08/10/2001
     Ngày hiệu lực23/10/2001
     Ngày công báo22/12/2001
     Số công báoSố 47
     Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2008
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 51/2001/QĐ-BKHCNMT bắt buộc công bố phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước dùng cho người đi xe máy

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2001/QĐ-BKHCNMT bắt buộc công bố phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước dùng cho người đi xe máy