Quyết định 51/2014/QĐ-UBND

Quyết định 51/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về ủy quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2014/QĐ-UBND sửa đổi 23/2011/QĐ-UBND ủy quyền quản lý Nhà nước Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2014/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 02 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2011/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2085/TTr-STNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 và Báo cáo thẩm định số 1018/BC-STP ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ủy quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, như sau:

“3. Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Các nội dung tại Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh không sửa đổi, bổ sung tiếp tục thực hiện.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2014
Ngày hiệu lực12/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2014/QĐ-UBND sửa đổi 23/2011/QĐ-UBND ủy quyền quản lý Nhà nước Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 51/2014/QĐ-UBND sửa đổi 23/2011/QĐ-UBND ủy quyền quản lý Nhà nước Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu51/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýĐỗ Hữu Nghị
       Ngày ban hành02/07/2014
       Ngày hiệu lực12/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 51/2014/QĐ-UBND sửa đổi 23/2011/QĐ-UBND ủy quyền quản lý Nhà nước Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2014/QĐ-UBND sửa đổi 23/2011/QĐ-UBND ủy quyền quản lý Nhà nước Ninh Thuận

           • 02/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực