Quyết định 23/2011/QĐ-UBND

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về ủy quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2011/QĐ-UBND ủy quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2011/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 287/TTr-STNMT ngày 18 tháng 02 năm 2011, Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 749/TTr-SNV ngày 19 tháng 4 năm 2011 và Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp số 366/BC-STP ngày 07 tháng 4 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản:

a) Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định các đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản; báo cáo thăm dò tính trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh (trong thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản);

b) Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép khai thác cát xây dựng theo tiêu chí nhỏ lẻ (thời hạn giấy phép không quá 09 tháng và khối lượng khai thác không quá 5.000m3/giấy phép) theo quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Về lĩnh vực đo đạc bản đồ: xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành công trình, sản phẩm xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của các xã trong dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Ninh Thuận.

3. Về lĩnh vực đất đai: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức.

4. Về lĩnh vực môi trường:

a) Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường (bổ sung);

b) Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

c) Xác nhận thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung.

Điều 2. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 1 đạt chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

2. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh khó khăn, vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi thì tổng hợp, phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2011
Ngày hiệu lực01/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2011/QĐ-UBND ủy quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2011/QĐ-UBND ủy quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýNguyễn Chí Dũng
       Ngày ban hành21/06/2011
       Ngày hiệu lực01/07/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2011/QĐ-UBND ủy quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2011/QĐ-UBND ủy quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên