Quyết định 51/QĐ-SXD

Quyết định 51/QĐ-SXD năm 2011 công bố Đơn giá xây dựng công trình-phần lắp đặt tỉnh Phú Yên do Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành

Quyết định 51/QĐ-SXD công bố Đơn giá xây dựng công trình-phần lắp đặt đã được thay thế bởi Quyết định 169/QĐ-SXD 2016 công bố Đơn giá xây dựng công trình Phần Lắp đặt Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 51/QĐ-SXD công bố Đơn giá xây dựng công trình-phần lắp đặt


UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 51/QĐ-SXD

Phú Yên, ngày 24 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH-PHẦN LẮP ĐẶT TỈNH PHÚ YÊN

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ "Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình";
Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh Phú Yên "V/v Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị";
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Kinh tế-kỹ thuật xây dựng Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Đơn giá xây dựng công trình-phần lắp đặt tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nội dung Đơn giá xây dựng công trình-phần lắp đặt tỉnh Phú Yên được công bố đính kèm Quyết định này sử dụng lại toàn bộ nội dung của Đơn giá xây dựng công trình-phần lắp đặt tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Quyết định số 1013/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 và Quyết định số 325/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBND Tỉnh (b/c);
- VP UBND, HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trong Tỉnh;
- UBND các huyện, Tx. Sông Cầu và Tp. Tuy Hoà;
- Phòng Kinh tế-Hạ tầng các huyện;
- Phòng Quản lý đô thị Tx. Sông Cầu và Tp. Tuy Hoà;
- Phòng TC-KH các huyện, Tx. Sông Cầu, Tp. Tuy Hoà;
- GĐ, các PGĐ SXD;
- Các Phòng, Trung tâm thuộc SXD;
- Website của SXD;
- Lưu VP, P4 (NTT-80b).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thái Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2011
Ngày hiệu lực24/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định 51/QĐ-SXD công bố Đơn giá xây dựng công trình-phần lắp đặt


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 51/QĐ-SXD công bố Đơn giá xây dựng công trình-phần lắp đặt
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu51/QĐ-SXD
     Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
     Người kýNguyễn Thái Bình
     Ngày ban hành24/05/2011
     Ngày hiệu lực24/05/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2016
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 51/QĐ-SXD công bố Đơn giá xây dựng công trình-phần lắp đặt

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/QĐ-SXD công bố Đơn giá xây dựng công trình-phần lắp đặt