Quyết định 519/2001/QĐ-TCBĐ

Quyết định 519/2001/QĐ-TCBĐ về cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN) do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Quyết định 519/2001/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN) đã được thay thế bởi Quyết định 480/2002/QĐ-TCBĐ bảng cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN) và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2002.

Nội dung toàn văn Quyết định 519/2001/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN)


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 519/2001/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET GIÁN TIẾP QUA MẠNG ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG (PSTN)  

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định số 109/1997/NÐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 21/CP ngày 5/03/1997 của Chính phủ về việc ban hành Qui chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng Internet ở Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QÐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 81/2001/QÐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005.
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBÐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NÐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QÐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/TTLT ngày 24/05/1997 của Tổng cục Bưu điện, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn cấp phép việc kết nối, cung cấp và sử dụng Internet ở Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 679/1997/QÐ-TCBÐ ngày 14/11/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Thể lệ dịch vụ Internet;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế kế hoạch,

 QUYẾT ĐỊNH:  

Ðiều 1. Ban hành cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN):

1. Cước thuê bao Internet và thuê bao hộp thư điện tử hàng tháng: 27.273 đồng/thuê bao.

2. Cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng: (Ðơn vị tính: đồng/phút):

1

2

3

Từ sau 07 giờ đến 19 giờ trong ngày (trừ ngày lễ, thứ Bảy,

Chủ nhật)

Từ sau 19 giờ đến 24 giờ hàng ngày và từ sau 07 giờ đến 19 giờ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật

Các thời gian còn lại (từ sau 0 giờ đến 07 giờ trong ngày và từ sau 19 giờ đến 07 giờ sáng ngày hôm sau đối với các ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật)

210

150

130

Các ISP được phép giảm không quá 20% mức cước quy định ở cột 3 điểm này để khuyến khích người sử dụng.

3. Các mức cước quy định tại mục 1, 2 nói trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm cước viễn thông.

4. Cước cài đặt (thu một lần): Do các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet qui định.

5. Các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet được qui định các hình thức thu cước khác nhau (khoán cước, trả trước, trả sau,...) trên nguyên tắc trong cùng thời gian sử dụng, tổng mức cước khách hàng phải trả tương đương với tổng các mức cước quy định tại mục 1, 2 của Ðiều này và đảm bảo có khuyến khích cho khách hàng dùng nhiều.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2001 và thay thế Quyết định số 820/2000/QÐ-TCBÐ ngày 20/09/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành bảng cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng.

Ðiều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- - Như Ðiều 3;
- PTT Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Vật giá Chính phủ;
- Lưu KTKH, VT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Mai Liêm Trực

 
 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 519/2001/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu519/2001/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2001
Ngày hiệu lực01/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 519/2001/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 519/2001/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 519/2001/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN)
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu519/2001/QĐ-TCBĐ
      Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
      Người kýMai Liêm Trực
      Ngày ban hành28/06/2001
      Ngày hiệu lực01/07/2001
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 519/2001/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN)