Quyết định 820/2000/QĐ-TCBĐ

Quyết định 820/2000/QĐ-TCBĐ về bảng cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Quyết định 820/2000/QĐ-TCBĐ bảng cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng đã được thay thế bởi Quyết định 519/2001/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN) và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2001.

Nội dung toàn văn Quyết định 820/2000/QĐ-TCBĐ bảng cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 820/2000/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 820/2000/QĐ-TCBĐ NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG CƯỚC TRUY NHẬP INTERNET GIÁN TIẾP QUA MẠNG ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông;
Căn cứ Nghị định 21/CP ngày 5/03/1997 của Chính phủ về việc ban hành qui chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng Internet ở Việt Nam;
Căn cứ Quyết định 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/05/ 1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số l09/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 820/CP-KTTH ngày 08/9/2000 của Chính phủ về việc điều hành cước bưu chính, viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bảng cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng để sử dụng các dịch vụ Internet Việt Nam (kể cả đối với dịch vụ Internet trả tiền trước).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2000 và thay thế Quyết định số 56/2000/QĐ-TCBĐ ngày 12/01/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành bảng cước truy nhập Intemet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện và các chủ thể tham gia hoạt động Internet chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Mai Liêm Trực

(Đã ký)

 

BẢNG CƯỚC TRUY NHẬP INTERNET
(Ban hành kèm theo quyết định số 820/2000/QĐ-TCBĐ ngày 20/09/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)

1. Bảng cước này quy định cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng để sử dụng các dịch vụ internet ở Việt Nam bao gồm:

- Thư tín điện tử;

- Truyền tệp dữ liệu;

- Truy nhập từ xa;

- Truy nhập các cơ sở dữ liệu theo các phương thức khác nhau.

2. Cước cài đặt thuê bao, cước thuê bao và cước truy nhập Internet của các thuê bao truy nhập internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng:

2.1. Cước cài đặt:

- Do các ISP qui định, mức cước tối đa không quá 270.000 đồng/thuê bao.

2.2. Cước thuê bao internet và thuê bao hộp thư điện tử hàng tháng:

- Do các ISP qui định, tổng mức cước thuê bao trong khung từ 30.000 đồng/tháng đến 45.000 đồng/tháng.

2.3. Cước quy nhập internet gián tiếp (đồng/phút)

Từ 7 giờ đến 19 giờ trong ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy, chủ nhập)

Từ sau 19 giờ đến 24 giờ hàng ngày và từ 7 giờ đến 19 giờ ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật

Từ 0 giờ đến 7 giờ trong ngày và từ sau 19 giờ đến 7 giờ sáng ngày hôm sau đối với các ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật

250

180

150

3. Các mức cước tuy nhập Internet trên không bao gồm cước viễn thông.

4. Các mức cước qui định tại các mục 2 nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và thống nhất áp dụng cho mọi đối tượng sử dụng dịch vụ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 820/2000/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu820/2000/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2000
Ngày hiệu lực01/10/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 820/2000/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 820/2000/QĐ-TCBĐ bảng cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 820/2000/QĐ-TCBĐ bảng cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu820/2000/QĐ-TCBĐ
       Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
       Người kýMai Liêm Trực
       Ngày ban hành20/09/2000
       Ngày hiệu lực01/10/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 820/2000/QĐ-TCBĐ bảng cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 820/2000/QĐ-TCBĐ bảng cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng