Quyết định 52/2006/QĐ-BGDĐT

Quyết định 52/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế chọn học sinh giỏi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 52/2006/QĐ-BDGĐT quy chế chọn học sinh giỏi đã được thay thế bởi Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2006/QĐ-BDGĐT quy chế chọn học sinh giỏi


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 52/2006/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CHỌN HỌC SINH GIỎI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thi chọn học sinh giỏi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bãi bỏ Quyết định số 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông; Quyết định số 41/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 1999, Quyết định số 44/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 12 tháng 11 năm 2001, Quyết định số 05/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2004, Quyết định số 05/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2005 và Quyết định số 04/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông.

Bãi bỏ Quyết định số 18/2006/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực các môn văn hoá.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Hiệu trưởng các trường đại học có các khối lớp trung học phổ thông chuyên và Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VẰN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2006/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2006/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2006
Ngày hiệu lực18/01/2007
Ngày công báo03/01/2007
Số công báoTừ số 7 đến số 8
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2006/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 52/2006/QĐ-BDGĐT quy chế chọn học sinh giỏi


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 52/2006/QĐ-BDGĐT quy chế chọn học sinh giỏi
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu52/2006/QĐ-BGDĐT
    Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
    Người kýNguyễn Thiện Nhân
    Ngày ban hành29/12/2006
    Ngày hiệu lực18/01/2007
    Ngày công báo03/01/2007
    Số công báoTừ số 7 đến số 8
    Lĩnh vựcGiáo dục
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
    Cập nhật3 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 52/2006/QĐ-BDGĐT quy chế chọn học sinh giỏi