Quyết định 68/2007/QĐ-BGDĐT

Quyết định 68/2007/QĐ-BGDĐT sửa đổi khoản 3 điều 34 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi kèm theo Quyết định 52/2006/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 68/2007/QĐ-BGDĐT thi chọn học sinh giỏi sửa đổi khoản 3 điều 34 52/2006/QĐ-BGDĐT đã được thay thế bởi Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 68/2007/QĐ-BGDĐT thi chọn học sinh giỏi sửa đổi khoản 3 điều 34 52/2006/QĐ-BGDĐT


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 68/2007/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 34 CỦA QUY CHẾ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2006/QĐ-BGDĐT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nh­ư sau:

“3. Tỷ lệ giải đối với mỗi môn thi và mức điểm tối thiểu để xét các loại giải

a) Tỷ lệ giải đối với mỗi môn thi:

Tổng số giải (từ giải Khuyến khích trở lên) không quá 60% số thí sinh dự thi. Trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không quá 75% tổng số giải; số giải Nhất không quá 5% tổng số giải.

b) Mức điểm tối thiểu để xét các loại giải:

- Giải Nhất: 90% điểm tối đa (theo thang điểm);

- Giải Nhì: 80% điểm tối đa (theo thang điểm);

- Giải Ba: 70% điểm tối đa (theo thang điểm);

- Giải Khuyến khích: 60% điểm tối đa (theo thang điểm)”.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Hiệu trưởng các trường đại học có các khối lớp trung học phổ thông chuyên và Hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TƯ Đảng;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);  
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, PC, Cục KT&KĐ.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2007/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu68/2007/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2007
Ngày hiệu lực29/12/2007
Ngày công báo14/12/2007
Số công báoTừ số 819 đến số 820
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2007/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 68/2007/QĐ-BGDĐT thi chọn học sinh giỏi sửa đổi khoản 3 điều 34 52/2006/QĐ-BGDĐT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 68/2007/QĐ-BGDĐT thi chọn học sinh giỏi sửa đổi khoản 3 điều 34 52/2006/QĐ-BGDĐT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu68/2007/QĐ-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Thiện Nhân
       Ngày ban hành06/11/2007
       Ngày hiệu lực29/12/2007
       Ngày công báo14/12/2007
       Số công báoTừ số 819 đến số 820
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 68/2007/QĐ-BGDĐT thi chọn học sinh giỏi sửa đổi khoản 3 điều 34 52/2006/QĐ-BGDĐT

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 68/2007/QĐ-BGDĐT thi chọn học sinh giỏi sửa đổi khoản 3 điều 34 52/2006/QĐ-BGDĐT