Quyết định 520/QĐ-UBND

Quyết định 520/QĐ-UBND năm 2009 sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kèm theo Quyết định 344/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 520/QĐ-UBND nnăm 2009 sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 368/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Lao động Bình Định 2016 và được áp dụng kể từ ngày 03/02/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 520/QĐ-UBND nnăm 2009 sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 520/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM D KHOẢN 4 ĐIỀU 2 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 344/QĐ-UBND NGÀY 08/5/2009 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm d khoản 4 Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh như sau:

“d) Cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 520/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu520/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2009
Ngày hiệu lực22/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/02/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 520/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 520/QĐ-UBND nnăm 2009 sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 520/QĐ-UBND nnăm 2009 sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu520/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýNguyễn Thị Thanh Bình
       Ngày ban hành22/07/2009
       Ngày hiệu lực22/07/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/02/2016
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 520/QĐ-UBND nnăm 2009 sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 520/QĐ-UBND nnăm 2009 sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Bình Định