Quyết định 5288/QĐ-BCT

Quyết định 5288/QĐ-BCT năm 2010 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5288/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác,


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5288/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG THIẾC, VONFRAM VÀ ANTIMON GIAI ĐOẠN 2007-2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025;
Căn cứ công văn số 4333/UBND-CN ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp phép thăm dò điểm mỏ vonfram tại khu vực 382 xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho Công ty cổ phần Khoáng sản Hội Nguyên;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung điểm mỏ vonfram tại khu vực 382 xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vào Phụ lục B (Các đề án thăm dò, dự án khai thác và chế biến quặng vonfram giai đoạn 2007-2025) Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.

Diện tích và tọa độ góc điểm mỏ nêu trên tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC

DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ GÓC ĐIỂM MỎ VONFRAM KHU VỰC 382 XÃ LỘC LÂM, HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 5288/QĐ-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Điểm mỏ, diện tích

Điểm góc

Tọa độ VN2000
Kinh tuyến 105 múi chiếu 60

X (m)

Y (m)

Mỏ vonfram tại khu vực 382 xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

S = 140 ha

1

1312.030

810.983

2

1312.030

812.383

3

1311.030

812.383

4

1311.030

810.983

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5288/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5288/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2010
Ngày hiệu lực11/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5288/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 5288/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác,


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 5288/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác,
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu5288/QĐ-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýLê Dương Quang
     Ngày ban hành11/10/2010
     Ngày hiệu lực11/10/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 5288/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác,

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 5288/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác,

         • 11/10/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/10/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực