Quyết định 53/2005/QĐ-UB

Quyết định 53/2005/QĐ-UB về thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn do tỉnh Gia Lai ban hành

Quyết định 53/2005/QĐ-UBND Về việc thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 49/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 12/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2005/QĐ-UBND Về việc thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2005/QĐ-UB

Pleiku, ngày 21 tháng 04 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC HỢP TÁC XÃ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

- Căn cứ Thông tư số 11/2004/TTLT-BNN-BNV của Bộ NN&PTNT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn bản số 11/BNV-TCCB ngày 04/01/2005 của Bộ Nội vụ và văn bản số 24/BNN-TCCB ngày 05/01/2005 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch số 11/2004/TTLT-BNN-BNV của Bộ NN&PTNT và Bộ Nội vụ;

- Căn cứ Quyết định số 96/2003/QĐ-BNN ngày 04/09/2003 của Bộ NN&PTNT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn;

- Căn cứ cuộc họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ngày 14/04/2005;

- Xét đề nghị tại Tờ trình số 34/TT-NN-TC ngày 26/01/2005 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đề nghị của Sở Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn trên cơ sở bộ phận tổ chức biên chế kinh tế mới và Phòng chính sách của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng để công tác. Trụ sở của Chi cục đặt tại thành phố Pleiku.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn thực hiện theo quy định của cấp trên.

Điều 3: Tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn:

1. Lãnh đạo có: Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng.

2. Phòng ban chuyên môn.

2.1. Văn phòng.

2.2. Phòng nghiệp vụ.

Giám đốc Sở NN&PTNN quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức chức năng, Phòng ban chuyên môn thuộc Chi cục theo đúng quy định biên chế của chi cục được phân bổ hàng năm theo quyết định của UBND tỉnh.

Điều 4: Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Giám đốc Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2005
Ngày hiệu lực21/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2017
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 53/2005/QĐ-UBND Về việc thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 53/2005/QĐ-UBND Về việc thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu53/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành21/04/2005
        Ngày hiệu lực21/04/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2017
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 53/2005/QĐ-UBND Về việc thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2005/QĐ-UBND Về việc thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn Gia Lai