Quyết định 53/2015/QĐ-UBND

Quyết định 53/2015/QĐ-UBND về trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2015/QĐ-UBND trang bị phương tiện làm việc cho công an xã thị trấn Nghệ An 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2015/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 09 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC CHO CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCA ngày 15/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã;

Căn cứ Nghị quyết số 171/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1422/TTr-CAT-PV28 ngày 25 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là Công an xã) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng: Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự

Xã còn lại

1

Bàn làm việc

cái

3

3

2

Bàn họp

cái

1

1

3

Ghế

cái

20

15

4

Giường cá nhân

bộ

3

3

5

Tủ cá nhân

cái

5

3

6

Điện thoại bàn

cái

1

1

7

Máy vi tính + máy in

bộ

1

1

Điều 3. Nguồn kinh phí bảo đảm

Ngân sách tỉnh bảo đảm việc trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã theo Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài chính căn cứ quy định tại Điều 2 Quyết định này và khả năng cân đối ngân sách của địa phương để tham mưu việc trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã theo từng năm.

2. Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí thực hiện việc trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã theo Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các ngành có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2015
Ngày hiệu lực19/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2015/QĐ-UBND trang bị phương tiện làm việc cho công an xã thị trấn Nghệ An 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 53/2015/QĐ-UBND trang bị phương tiện làm việc cho công an xã thị trấn Nghệ An 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu53/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành09/09/2015
        Ngày hiệu lực19/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 53/2015/QĐ-UBND trang bị phương tiện làm việc cho công an xã thị trấn Nghệ An 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2015/QĐ-UBND trang bị phương tiện làm việc cho công an xã thị trấn Nghệ An 2015

            • 09/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực