Quyết định 53/2017/QĐ-UBND

Quyết định 53/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND hỗ trợ đào tạo nhân lực Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2017/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2013/QĐ-UBND NGÀY 03/7/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 3008/SLĐTBXH-GDNN ngày 15/12/2017 về việc đề nghị bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng, sau khi thống nhất ý kiến với các sở, ngành, đơn vị liên quan, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 832/STP-XDVB ngày 05/12/2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Lý do: Các chính sách quy định tại Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh không còn phù hợp với thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Điều 2. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trong danh sách được hưởngchính sáchđang theo học tại các Trường đại học cho đến khi hoàn thành khóa học;giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan tính toán kinh phí hỗ trợ hàng năm, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ GD và ĐT;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- TT các
Huyện, Thành, Thị ủy;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Các Trường ĐH đào tạo cho KKT Vũng Áng;
- Lưu: VT, TH, KGVX1;
- Gửi: Điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND hỗ trợ đào tạo nhân lực Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 53/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND hỗ trợ đào tạo nhân lực Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu53/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Vinh
       Ngày ban hành29/12/2017
       Ngày hiệu lực08/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 53/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND hỗ trợ đào tạo nhân lực Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND hỗ trợ đào tạo nhân lực Hà Tĩnh

           • 29/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực