Quyết định 530/QĐ-UB

Quyết định 530/QĐ-UB năm 2018 về cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố về thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 530/QĐ-UB 2018 cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai


ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 530/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP PHÁT HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA PHỤC VỤ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN

Căn cứ Quyết định số 124/2007/QĐ-TTg ngày 21/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn;

Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-TTg ngày 07/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp trang bị từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tại Tờ trình số 519/TTr-VP ngày 26 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho Ban Chỉ huy PCLB-TKCN các Bộ, ngành và địa phương (có phụ lục kèm theo).

- Địa điểm nhận hàng: Có hướng dẫn trong bản trích sao Quyết định.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 20/11/2018.

Điều 2. Ban Chỉ huy PCLB-TKCN các Bộ, ngành và địa phương nhận hàng chủ động liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước các khu vực để đăng ký, tổ chức nhận hàng đúng thời gian, quản lý, bảo quản và sử dụng đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng y ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN các Bộ, ngành và địa phương nhận hàng, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBQG UPSC,TT và TKCN (để B/c);
- BCH PCLB-TKCN các Bộ, ngành và địa phương có tên tại Điều 1;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT;
- Tổng cục Dự trữ Nhà nước/ Bộ TC;
- VP UBQG UPSC,TT và TKCN;
- Lưu: VT, KHTH; T79.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Phạm Ngọc Minh

 

PHỤ LỤC

CẤP HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO BCH PCLB VÀ TKCN TỈNH LẠNG SƠN
(kèm theo Quyết định số 530/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBQG UPSC,TT và TKCN)

TT

TÊN TRANG BỊ

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

ĐỊA ĐIỂM NHẬN HÀNG

GHI CH

Nơi nhận

Điện thoại

1

Phao tròn cứu sinh

Chiếc

2.000

DTNN khu vực Hà Bắc (Suối Hoa, Bắc Ninh)

3800666

0903234017

 

2

Phao áo cứu sinh

Chiếc

500

DTNN khu vực Hà Bắc (Suối Hoa, Bắc Ninh)

3800666

0903234017

 

3

Phao bè loi nh

Chiếc

10

DTNN khu vực Hà Bắc (Suối Hoa, Bắc Ninh)

3800666

0903234017

 

4

Nhà bạt 60 m2

Bộ

10

DTNN khu vực Hà Bắc (Suối Hoa, Bắc Ninh)

3800666

0903234017

 

5

Xuồng ST 450

Bộ

01

DTNN khu vực Hà Bắc (Suối Hoa, Bắc Ninh)

3800666

0903234017

 

* Giấy tờ khi đi nhận hàng:

- Giấy giới thiệu của đơn vị được cấp hàng.

- Quyết định cấp hàng số 530/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBQG-UPSC,TT và TKCN (có phụ lục trích gửi này kèm theo).

- Chứng minh thư của người đi nhận hàng.

* Một số điểm lưu ý:

- Đơn vị nhận hàng chủ động liên hệ với Cục DTNN khu vực để hiệp đồng về thời gian, địa điểm tiếp nhận

- Đơn vị nhận hàng chịu trách nhiệm về phương tiện vận chuyển để tiếp nhận.

- Sau khi nhận hàng tổng hợp kết quả tiếp nhận báo cáo về UBQG ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn qua Văn phòng y ban, địa chỉ: Số 6 đường sân golf Long Biên, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Điện thoại: 928857; Fax 02432161800 hoặc 0982645289 (Đ/c Tuệ).

- Trong quá trình tiếp nhận có gì cần làm rõ xin liên hệ với địa chỉ trên./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 530/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu530/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2018
Ngày hiệu lực04/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 530/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 530/QĐ-UB 2018 cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 530/QĐ-UB 2018 cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu530/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhthiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố
        Người ký***, Phạm Ngọc Minh
        Ngày ban hành04/10/2018
        Ngày hiệu lực04/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 530/QĐ-UB 2018 cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 530/QĐ-UB 2018 cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai

            • 04/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực